CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Mô hình tự quản - cần được nhân rộng và phát huy hiệu quả

Mô hình tự quản - cần được nhân rộng và phát huy hiệu quả

30/12/2020

     Nhằm phát huy tinh thần tự quản, tự chủ của nhân dân, thời gian qua nhiều địa phương trong huyện Chư Sê đã triển khai xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.
     Mô hình tự quản thường được thành lập theo hướng: do nhân dân đề xuất, do nhân dân triển khai các hoạt động phù hợp, thiết thực, đáp ứng những yêu cầu từ thực tế cuộc sống. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã yêu cầu: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền”. Theo đó các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư phải trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, tự chịu trách nhiệm, tự chủ về kinh phí, hoạt động theo quy chế, mang lại lợi ích cho nhân dân, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành…
     Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 173 mô hình tự quản, theo từng lĩnh vực cụ thể như: kinh tế, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường...; Các mô hình tự quản đã tham gia đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng tại các tổ dân phố, thôn, làng. Nét nổi bật trong hoạt động của các mô hình tự quản là giúp nhau làm kinh tế, thực hiện duy trì công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.


 
Mô hình hỗ trợ dê, bò cho hộ gia đình nghèo ở xã Ia Blang
     Hầu hết các mô hình tự quản đều duy trì hoạt động thường xuyên với những cách làm cụ thể phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư. Trong đó Tổ trưởng, tổ phó các mô hình tự quản có vai trò hết sức quan trọng. Các tổ trưởng, tổ phó mô hình tự quản đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong duy trì các hoạt động của mô hình theo quy chế. Mặc dù không có phụ cấp nhưng các tổ trưởng, tổ phó ở nhiều nơi đã hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo, quy tụ được các thành viên trong mô hình duy trì tốt các hoạt động. Đội ngũ này đã chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ của mô hình như công tác vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phát triển kinh tế. Các mô hình tự quản đã duy trì chế độ sinh hoạt và báo cáo tình hình hoạt động với Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố, thôn, làng. Trên cơ sở đó, Trưởng ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố, thôn, làng báo cáo phản ánh kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn.
     Hoạt động của các mô hình tự quản ở khu dân cư trên địa bàn huyện thời gian qua bước đầu đã để lại hiệu quả tích cực. Để tiếp tục nhân rộng ra và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản trên các địa phương trong huyện trong thời gian tới cần phải làm tốt một số nhiệm vụ như:
     Một là, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong việc lãnh đạo xây dựng, tạo điều kiện và duy trì hoạt động mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Thông qua hoạt động của các mô hình tự quản làm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngay từ cộng đồng dân cư.
     Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình mô hình tự quản hoạt động tốt, có cách làm hay để tạo nên các phong trào quần chúng sâu rộng. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở các tổ dân phố, thôn, làng.
     Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản phù hợp với từng địa phương, từng khu dân cư. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc xây dựng, hoạt động của các tổ tự quản, giúp cho hoạt động này ngày càng đi vào thực chất, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại từng khu dân cư.
 
                                                                   Kiều Hưng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.