CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Nghị Quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó

Nghị Quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

15/07/2021

     Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ đã quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:


ảnh minh họa
1.Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm.
2.Chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất: Người lao động và người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dựng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên, được tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.
3.Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động: Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tư Qũy Bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính từ thời điểm đề nghị hỗ trợ, thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động, có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.
4.Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần, với mức 1.855.000đ/người – đối với trường hợp từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng, và từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đ/người.
5.Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc: Người lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ Luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ 1 lần 1 triệu đồng/người.
6.Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ 1 lần 3.710.000đ/người.
7.Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em:
– Người lao động tại điểm 4,5,6 Mục II đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người, đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ 01 người là cha hoặc mẹ
– Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-29 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
 8.Hỗ trợ tiền ăn mức 80 ngàn đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 và người phải thưc hiện cách ly y tế theo quy định từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
 9.Hỗ trợ 01 lần 3.710.000đ/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Hỗ trợ 01 lần 3.710.000đ/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
10.Chính sách hỗ trợ kinh doanh: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ 01 lần 3 triệu đồng/hộ
11.Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất:
– Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày trở lên, từ ngày 01/5/2021 đến hết 31/3/2022.
– Người lao động phải tạm dừng hoạt động trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/3/2020 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh được vay vốn với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay để trả lương phục hồi sản xuất.
 12.Đối với lao động có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ hợ không thấp hơn 1.500.000đ/người/lần hoặc 50 ngàn đồng/người/ngày./.
                   BT: Mỹ Đức.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.