CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó kh

Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID 19.

27/04/2020

     Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID19. Quyết định quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID 19 gây ra gồm


Ảnh: Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ trong việc hỗ trợ hộ nghèo tại làng Long, xã Ia Hlốp.
 
1. Quy định về hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương:
Quy trình:  Doanh nghiệp thiết lập hồ sơ, danh sách, gửi cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động. UBND huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Thời gian thụ lý hồ sơ: 08 ngày làm việc
2. Quy định về hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động từ ngày 01/4/2020, có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm.
Quy trình:  Hộ kinh doanh thiết lập hồ sơ  gửi UBND cấp xã để xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh. Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp thẩm định nội dung kê khai thuế. UBND huyện rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Thời gian thụ lý hồ sơ: 12 ngày làm việc
3. Quy định về hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Quy trình:  Người lao động gửi đề nghị hỗ trợ (theo mẫu)  gửi UBND cấp xã xác nhận mức thu nhập, UBND xã tổng hợp danh sách gửi UBND huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Thời gian thụ lý hồ sơ: 05 ngày làm việc
4. Quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.
Quy trình:  Người lao động gửi hồ sơ đến UBND cấp xã, UBND xã xác nhận việc cư trú, tạm trú hợp pháp và rà soát, tổng hợp, niêm yết công khai danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng theo quy định trình UBND huyện thẩm định, UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Thời gian thụ lý hồ sơ: 12 ngày làm việc
 
5. Quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.
UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng, (bao gồm cả thân nhân của người có công với cách mạng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng). Đối tượng bảo trợ xã hội (không bao gồm đối tượng nuôi dưỡng) trong danh sách đang hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020. Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong danh sách đã được phê duyệt đến ngày 31/12/2020.
 
6. Quy định về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.
Quy trình:  Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến UBND huyện nơi đặt trụ sở, địa điểm kinh doanh. UBND huyện thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh sách gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không đủ điều kiện vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lí do đến người sử dụng lao động. Việc giải ngân thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.
Thời gian thụ lý hồ sơ: 08 ngày làm việc
Thủ Tướng Chính phủ cũng đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành, các chế độ quy định tại quyết định được áp dụng từ ngày 01/4/2020.
                                                                                             Hà Vũ (TH)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.