CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin tổng hợp > Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Sê - Với kỳ vọng tạo bước đột phá trong thực hiện tái cơ cấ

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Sê - Với kỳ vọng tạo bước đột phá trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

26/07/2019

         Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê (gọi tắt là trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai, trên cơ sở hợp nhất Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông, biên chế khuyến công, định canh định cư thuộc huyện. Là đơn vị sự nghiêp công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có thẩm quyền.
         Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện được thành lập là bước cụ thể hóa Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây cũng là giải pháp quan trọng về mặt tổ chức, sắp xếp lại bộ máy khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc trùng lắp về chức năng nhiệm vụ,quyền hạn; đảm bảo tính thông suốt, tinh gọn hợp lý, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương và yêu cầu của cải cách hành chính… góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, là đòn bẩy gắn kết các thành phần trong chuỗi giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người nông dân.

Trụ sở làm việc của trung tâm
       Về chức năng nhiệm vụ: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ thực hiện các chức năng mang tính chất dịch vụ, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Toàn bộ chức năng quản lý nhà nước sẽ được chuyển giao về Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện. Việc tách bạch giữa hai chức năng này sẽ tránh được tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, đồng thời hiệu quả hoạt động sẽ được nâng lên do không còn chồng chéo về chức năng.
       Về hoạt động quản lý: Khắc phục tình trạng một đơn vị nhưng chịu sự chỉ đạo của các Chi cục chuyên ngành của tỉnh lẫn UBND cấp huyện. Việc thống nhất đầu mối trong điều hành sẽ thiết lập một cơ chế nhanh chóng khi cần thiết huy động nguồn lực cho các nhiệm vụ chung, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, năng suất làm việc sẽ tăng lên do cùng công tác trong một đơn vị, tất cả phấn đấu vì nhiệm chung cho địa phương sẽ khắc phục được tình trạng thiếu linh hoạt trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác.
Để có sự chuyển biến tích cực, các hoạt động của trung tâm phải mang tính đột phá và hiệu quả trong thời gian tới, trước hết cần tránh lập lại những cơ chế quản lý của các đơn vị cũ. Mỗi cán bộ phải thay đổi tư duy cá nhân, từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, cần chủ động và sáng tạo hơn trong công tác, phấn đấu hết mình vì nhiệm vụ chung.
Trung tâm tổ chức hội nghị tổng kết Mô hình trồng rau an toàn
trong nhà màng kết hợp tưới nước tự động
        Tập trung làm tốt nhiệm vụ kết nối giữa nông dân và Doanh nghiệp, kết nối cung cầu, thúc đẩy việc tiêu thụ và kết nối thị trường chính là khâu quan trọng nhất trong chuỗi giá trị nông sản, mang lại thu nhập cao nhất cho nông dân. Nếu tổ chức kết nối tốt sẽ tạo ra bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp, vì liên kết tiêu thụ luôn là bài toán khó khăn nhất trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp do nông dân và Doanh nghiệp chưa tạo được niềm tin vững chắc, một khi niềm tin đã được gây dựng, các khó khăn sẽ được dần khắc phục.
Trung tâm hỗ trợ giống sầu riêng cho các hộ dân
thực hiện Mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê
       Cùng với đó phải chủ động tạo dựng mối quan hệ với các Viện, Trường Đại học, các Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao…để tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học, các công nghệ mới, giúp nông dân áp dụng thực hiện, nâng cao năng suất chất lượng nông sản, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, theo hướng hữu cơ, vì đây là xu hướng mới của thị trường, các sản phẩm được chứng nhận sẽ dễ dàng tiêu thụ với giá cao hơn.
Mô hình cánh đồng lúa liên kết do trung tâm thực hiện
    Bước đầu chưa thể đánh giá ngay hiệu quả trong thời gian ngắn, tuy nhiên sự chuyển biến về tư duy chính là thành công đầu tiên có thể cảm nhận được, hy vọng trong thời gian tới với sự cải thiện về mặt cơ chế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện sẽ là đòn bẩy dịch thực, gắn kết các thành phần trong chuỗi giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người nông dân.
Lê Sĩ Quý - Giám đốc Trung tâm

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.