CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Chư Sê: HN tổng kết công tác PBGDPL năm 2019

Chư Sê: HN tổng kết công tác PBGDPL năm 2019

13/01/2020

     Chiều ngày 9/1/2020, UBND huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020, đồng chí Nguyễn Hữu Tâm- PCT thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị


Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác PBGDPL. Ảnh: HV
      Năm 2019, UBND huyện Chư Sê đã tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kế hoạch tuyên tuyền PBGDPL, củng cố kiện toàn Hội đồng PBGDPL và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng PBGDPL của huyện. Nhờ vậy công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được triển khai sâu rộng đến người dân, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, người dân ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.
      Trong năm Hội đồng PBGDPL đã tổ chức được 04 đợt tuyên truyền PBGDPL trên toàn huyện, như; Luật phòng , chống tham nhũng, luật nghĩa vụ quân sự; Nghị định 58/NĐ-CP quy định về bảo hiểm nông nghiệp, Luật lâm nghiệp, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em… các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông… có hơn 2.400 lượt người tham dự. Đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ theo đúng nội dung kế hoạch của UBND huyện đã ban hành; cấp 1.168 cuốn sổ tay “phổ biến GDPL” ở thôn làng, 45 cuốn đặc san, 343 cuốn sổ tay phổ biến GDPL dành cho người dân tộc thiểu số…chỉ đạo Phòng tư pháp phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 171 đợt tuyên truyền PBGDPL lồng ghép với các buổi sinh hoạt của các tổ chức Hội, đoàn thể  ở cơ sở  có hơn 15.000 lượt người tham dự; phối hợp với trung tâm VHTT-TT tuyên truyền phổ biến pháp luật trên hệ thống phát thanh – truyền hình của huyện; phối hợp với Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường tổ chức học tập và giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh; Trong năm HĐPBGDPL của huyện đã triển khai một số đề án về xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam… Bên cạnh đó UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động tổ hoà giải, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở góp phần giữ vững ANCT, TTATXH địa phương.
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tâm – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng PBGDPL của huyện và công tác hoà giải ở cơ sở. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ đề nghị Hội đồng PBGDPL tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản  pháp luật của Nhà nước và các chính sách quy định của địa phương. Giao phòng Tư pháp tiếp tục xây dựng kế hoạch, tham mưu kịp thời cho UBND huyện phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL năm 2020, hướng dẫn UBND các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng ban tăng cường kiểm tra công tác tuyên truyền PBGDPL và việc quản lý sử dụng tủ sách pháp luật của các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn./.
                                                                                         Hoàng Viên

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.