CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin UBND Huyện > Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và triển khai phương

Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

17/08/2020

     Vừa qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và xét, đề nghị công nhận các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm học 2019-2020.
     Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; đồng chí Kpui H’Blê, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp


Quảng cảnh hội nghị: Ảnh MP
     Trong sáu tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động của Phong trào, đảm bảo nội dung, hiệu quả và thiết thực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” được Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương; văn hóa công sở trong các cơ quan có tiến bộ rõ rệt. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy; việc cưới, việc tang có những chuyển biến tích cực; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được lan tỏa và nhân rộng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào.
     Xây dựng “Gia đình văn hóa” là nội dung quan trọng, cốt lõi của Phong trào, được các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay, có 87% gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Việc triển khai thực hiện Phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đã đạt những kết quả nổi bật và tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân, có 96 thôn, làng, tổ dân phố đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2020. Số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 37%.
     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên cùng với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới với diện mạo mới sáng - xanh - sạch - đẹp. Hội Phụ nữ các cấp đã đảm nhận, thực hiện nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh mô hình CLB “Phòng, chống bạo lực gia đình” và “Gia đình phát triển bền vững”, “Phụ nữ nuôi dạy con tốt”...Hội Nông dân xây dựng kế hoạch hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, triển khai mô hình ‘Đàn dê thoát nghèo”...
     Tại cuộc họp, BCĐ cũng đã bàn bạc, thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa 02 năm, năm học 2019-2020 đối với 02 đơn vị; đề nghị Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa hàng năm, năm học 2019-2020 đối với 52 cơ quan, đơn vị.
 
          MP

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.