Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
 
cctc-(1).jpg
 
Bộ máy tổ chức xã Ayun
     
STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
Thường trực Đảng ủy
Điện thoại:
1 Nguyễn Đức Cường HUV - BT Đảng ủy -CT. UBND xã 0905 109 139
2 Nguyễn Văn Hoàng Phó BT T.Tr Đảng ủy - CT. HĐND xã 0978 365 953
3 Siu Blí Phó CT. UBND xã 0377 666 930
  Thường trực Hội đồng nhân dân
1 Phạm Ngọc Tuấn Phó CT. HĐND xã 0961 638 231
  Ủy ban nhân dân
1 Đặng Duy Lợi Đảng UV - Chỉ huy trưởng BCH QS xã 0985 967 544
2 Trần Đình Chí Đảng UV – Trưởng Công an xã 0987 575 188
3 Đinh Khót Công chức Văn phòng Thống kê xã 0353 440 844
4 Trần Thế Long Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 0975 706 975
5 Rah Lan Luân Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 0974 764 249
6 Trần Nhật Kỳ Công chức Địa chính -Xây dựng xã 0962 608 979
7 Bùi Khắc Quốc Trí Công chức Địa chính -Nông Nghiệp xã 0374 646 116
8 Hồ Thị Dung Công chức Văn hóa - Xã hội xã 0395 534 924
9 Nay H' Hằng Công chức Văn hóa - LĐTBXH xã 0377 908 792
10 Mã Thị Thu Thắm Công chức Tài chính -Kế toán xã  0944 757232
11 Mai Đức Phương Phó trưởng Công an xã  
12 Trần Tuấn Vũ Phó trưởng Công an xã 0869613483
13 Trần Thái Dương Phó CHT. BCH Quân sự xã 0379 513 633
14 Nguyễn Đình Thắng Phó CHT. BCH Quân sự xã 0966 085 779
15
16
Đinh Blông
Đinh Hman
Cán bộ Chăn nuôi - Thú y xã
Cán bộ Dân tộc - Tôn giáo xã
 
  Ban mặt trận xã
1 Nguyễn Sỹ Thắng Chủ tịch xã 0983 632 688
2 Kpuih Plơk Phó Chủ tịch xã 0329 499 700
  Các ngành đoàn thể
1 Nguyễn Vũ Bắc Chủ tịch Hội CCB 0979 546 905
2 Lê Văn Huynh Phó Chủ tịch Hội CCB  0329 192099
3 Đinh Hnen Chủ tịch Hội Nông dân 0834 728 567
4 Đinh Gak Phó Chủ tịch Hội Nông dân 0373 378 854
5 Đinh Như Rối Bí thư Đoàn TN 0383 392 841
6 Ksor Khui Phó Bí thư Đoàn TN 359 375 584
7 Phạm Thị Huệ Chủ tịch HLHPN 0979 055 491
8 Đinh Nay Hoan Phó Chủ tịchHLHPN  
9
10
Trần Thị Hường
Đinh Hoah
Chủ tịch Hội NCT
Chủ tịch Hội CĐDC/ĐIOXIN
0394 887 997
       

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.