Tin tức > Hoạt động xã > Hoạt động xã > XÃ BỜ NGOONG TỔ CHỨC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2019

XÃ BỜ NGOONG TỔ CHỨC TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2019

27/09/2019

    Ngày 25/9/2019, thực hiện kế hoạch số 28/KH-KT-XHHT, ngày 05/8/2019 của Hội Khuyến học huyện Chư Sê, UBND xã Bờ Ngoong tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xã hội tập năm 2019 cho các thành viên Ban chỉ đạo xã hội học tập, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể của xã, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn, làng.


234555555.bmp
    Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Dương Chí Nghĩa - Phó chủ tịch hội khuyến học huyện Chư Sê trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản tại kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban chấp hành trương ương; Chỉ thị số 11- KL/TW, ngày 13/4/2007 của Ban chấp hành trung ương; Thông tri số 09 - TT/TU, ngày 03/7/2017 của Tỉnh Uỷ Gia Lai; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015 của Hội Khuyến học Việt Nam; Một số nội dung cơ bản về đánh giá, cho điểm và công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Hội khuyến học Việt Nam.   
Hiao Dương

 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.