Tin tức > Nông thôn mới > BÌNH ĐẲNG GIỚI: Bình đẳng giới trong công tác cán bộ

BÌNH ĐẲNG GIỚI: Bình đẳng giới trong công tác cán bộ

17/12/2018

          Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến sự thành công của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội. Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng”.


         Thống kê mới đây cho thấy, trong lĩnh vực kinh tế, lao động nữ tham gia nhiều ngành nghề mới mà trước đây chỉ dành cho nam giới. Trong giáo dục, đào tạo và y tế, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ lớn, nhiều người có trình độ cao. Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị có chiều hướng tăng.
        Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp chưa đạt mục tiêu, chưa cân đối và chậm được cải thiện. Tỷ lệ đảng viên là nam và nữ chênh lệch nhiều. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp đều không đạt mục tiêu.
        Những hạn chế trong công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới ở nhiều ngành, địa phương thời gian qua trước hết do cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu nhận thức chưa đủ, quyết tâm chưa cao; chưa gắn trách nhiệm với mục tiêu bình đẳng giới; không ít tổ chức, cá nhân có quan điểm sai lệch, lạc hậu về công tác phát triển cán bộ, công chức nữ. Vậy nên, mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan cần khảo sát, đánh giá, chỉ ra nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự hạn chế đó. Từ đó, có chương trình hành động mạnh mẽ để tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ nữ bảo đảm số lượng và chất lượng, cơ cấu và độ tuổi, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, ngành, đơn vị mình; có chính sách chăm lo, ưu tiên để cán bộ nữ phấn đấu. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ cần coi trọng nâng cao vị thế và trách nhiệm trong công tác bình đẳng giới, để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội.
         Mặt khác, ở từng lĩnh vực, địa phương cụ thể, nếu bản thân mỗi chị em phụ nữ không vượt qua được sự tự ti, mặc cảm về giới, thiếu động lực vươn lên, thiếu quyết tâm, ý chí khẳng định tài năng thì công tác cán bộ nữ ở đó chắc chắn sẽ không thành công.
 
                                                                              Lê Thị Hồng Liên

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.