CHUYÊN MỤC

Thủ tục hành chính > Cấp xã > 16. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội > 172. Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chín

172. Cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước  
1.   -Bước 1: Học sinh, sinh viên làm đơn gửi nhà trường để xác nhận đơn và nộp hồ sơ tại phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện.
- Bước 2: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học theo quy định.
 
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
  Thành phần hồ sơ  
1. 1. Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (mẫu đơn theo phụ lục III) có xác nhận của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.
2. Bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:
a) Giấy xác nhận thuộc đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng do cơ quan quản lý đối tượng người có công và Ủy ban nhân dân xã xác nhận .
b) Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
c) Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng là học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng được là học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;
d) Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo;
đ) Giấy xác nhận ngành, nghề độc hại của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp cho đối tượng sinh viên các chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại;
e) Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề (kèm theo bản photo bằng tốt nghiệp trung học cơ sở);
g) Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động đối với đối tượng sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
 
Số bộ hồ sơ 01(bộ).
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
TT 13.docx  
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - TB&XH
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp UBND cấp xã
Kết quả thực hiện Cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định  
1. Đối tượng là học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.    
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.