CHUYÊN MỤC

Nhân lên những gương sáng làm theo lời Bác

Nhân lên những gương sáng làm theo lời Bác

24/02/2017

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 là sự tiếp nối những công việc đã làm trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhân lên cách làm hay, thiết thực, những gương sáng làm theo lời Bác. Qua đó, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu vào tình cảm, biến thành ý chí của mỗi người để hoàn thiện bản thân mình hơn, sống và làm việc tốt hơn.

          Lan tỏa những việc làm thiết thực
          Là một trong những địa phương có nhiều phong trào thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ vào đầu tuần. Hoạt động này được làm thí điểm từ tháng 11-2016, sau đó rút kinh nghiệm để đúng dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-2017) sẽ thực hiện trong tất cả các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của tỉnh. Thời gian buổi sinh hoạt từ 15 phút đến 30 phút, sau khi chào cờ, các đơn vị kể một câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,