Giới thiệu > Hộp thư điện tử

Hopthu.jpg

* Tài khoản Hộp thư điện tử của UBND xã: ubnddun.chuse@gialai.gov.vn (Địa chỉ truy cập email công vụ: https://mail.gialai.gov.vn).
* Tài khoản Hộp thư điện tử của lãnh đạo xã và cán bộ, công chức xã:

1. Rah Lan Thoa - BT Đảng ủy xã: thoarl.chuse@gialai.gov.vn
2. Phạm Quốc Hoan - PBT Đảng ủy xã: hoanpq.chuse@gialai.gov.vn
3. Phạm Văn Chí - CT Hội đồng nhân dân xã: chipv.chuse@gialai.gov.vn
4. Đồng Văn Thưởng - PCT UBND xã: thuongdv.chuse@gialai.gov.vn
5. Nguyễn Văn Long - CT UBND xã: longnv.chuse@gialai.gov.vn
6. Hồ Duy Kiên - PCT UBND xã: kienhd.chuse@gialai.gov.vn
7. Võ Văn quá - CT Hội Khuyến học xã: quavv.chuse@gialai.gov.vn
8. Tạ Thị Ngọc Yến - BT Đoàn TN xã: yenttn.chuse@gialai.gov.vn
9. Hoàng Thị Trang - CT Hội Nông dân xã: tranght.chuse@gialai.gov.vn
10. Nguyễn Thị Gái -CT Hội PN xã: gaint.chuse@gialai.gov.vn
11. Nguyễn Sỹ Thắng - TPHT xã: thangns.chuse@gialai.gov.vn

12. Rơ Mah Kem -TPHT xã: kemrm.chuse@gialai.gov.vn
13. Đinh Thị Ngoại - ĐC XD xã: ngoaidt.chuse@gialai.gov.vn

14. Trần Thị Trang - ĐCNN xã: trangtt.chuse@gialai.gov.vn
15. Trần Thị Linh - VPTK xã: linhtt.chuse@gialai.gov.vn
16. Nguyễn Thị Bình - VPTK xã: binhnt.chuse@gialai.gov.vn

17. Nguyễn Văn Hiệp - VHXH xã: hiepnv.chuse@gialai.gov.vn
18. Trần Thị Cẩm Tuyền -VHXH xã: tuyenttc.chuse@gialai.gov.vn
19. Đỗ Thị Nhớ - TC KT xã : nhodt.chuse@gialai.gov.vn

20. Lê Hải Đăng - CT Hội CCB xã: danglh.chuse@gialai.gov.vn

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.