Tin tức > Hoạt động xã > UBMTTQ xã Ia Blang: Tổ chức đại hội khóa XIII, nhiện kỳ 2019 - 2024

UBMTTQ xã Ia Blang: Tổ chức đại hội khóa XIII, nhiện kỳ 2019 - 2024

10/12/2018

        Thực hiện hướng dẫn số 1366/HD-MTTQ-BTT, ngày 23/4/2018 của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Gia Lai về hướng dẫn Đại hội  đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X.
        Sáng ngày 10/12/2018, tại hội trường Nhà văn hóa xã. UBMTTQ xã Ia B Lang đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện chư Sê; Đảng ủy, HĐND, UBND xã và 90 đại biểu MTTQ xã

                                                     IMG_20181210_105548.jpg.
                                    BCH UBMTTQ khóa XIII xã Ia Blang (ảnh: CV. Phương)


         Ủy ban Mặt trận xã Ia BLang có tổng số 17 Ban công tác Mặt trận cơ sở, nhiệm kỳ qua, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và hoạt động của Mặt trận, sự phối hợp ngày càng hiệu quả của chính quyền; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ xã đến thôn, làng; đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ và hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
         Trong thành quả chung của xã và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có sự đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ vậy mà đời sống tinh thần, vật chất nhân dân không ngừng được cải thiện, số hội viên khá giàu ngày một tăng số hội viên nghèo giảm còn 6,04%, giảm 11,5% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại ngày càng phong phú, đa dạng, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo và tích cực phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh
         Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, gắng với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thi văn minh UBMTTQ xã đã vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, nhờ vậy số hộ gia đình văn hóa đều tăng hàng năm, đến nay có 2.008/2.237 hộ được công nhận gia đình văn hóa, công tác khen thưởng cũng được thường xuyên quan tâm, xem xét bình chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời, nhằm khích lệ tinh thần hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua.
                                    IMG_20181210_105709.jpg
Thường trực UBMT huyện Chư Sê; Đảng ủy, HĐND,UBMD xã
và 90 đại biểu UBMTTQ xã Ia Blang dự đại hội (ảnh: CV. Phương)

 
       Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia thảo luận đánh giá thuận lợi, khó khăn và ghi nhân kết quả mà UBMTTQ xã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết đại hội XIII, đề ra mục tiêu, chương trình hành động hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
         Đại hội đã cũng tiến hành bỏ phiếu bầu 35 đồng chí vào BCH khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu 07 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên.
                                       IMG_20181210_110356.jpg
UBMT xã Ia Blang tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (ảnh: CV. Phương)
           Tại Đại hội, UBMTTQ xã đã biểu dương khen tặng 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác Mặt trận khóa XII, nhệm kỳ 2014-2019./.
                                                                                                                          CV. Phương - VHXH

 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.