Tin tức > Ủy ban nhân dân xã Ia Blang: HN tổng kết tình hình KT-XH, QP-AN 3 tháng đầu năm 2020

Ủy ban nhân dân xã Ia Blang: HN tổng kết tình hình KT-XH, QP-AN 3 tháng đầu năm 2020

13/03/2020

   Trong sáng ngày 13/3/2020, tại hội trường UBND xã Ia Blang đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH – QPAN quý I năm 2020 và chương trình công tác 9 tháng cuối năm. Các đồng chí Nguyễn Văn Khôi- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Rah Lan Nhất -Phó chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Đình Thủy -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lê Thị Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 3 tháng đầu năm của UBND xã
Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Chư Sê V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết số 226-NQ/ĐU ngày 27/12/2019 của Đảng ủy xã Ia Blang; Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/01/2020 của HĐND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng –an ninh năm 2019 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Ngay từ đầu năm UBND, MT và các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Qua đó sự chỉ đạo điều hành của tập thể UBND xã: Đã tập trung chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện và nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã giao trong năm 2020, đồng thời triển khai nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, các bộ, UBND