Tin tức > Ủy ban nhân dân xã Ia Blang: Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 281/QĐ-TTg của

Ủy ban nhân dân xã Ia Blang: Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020

13/03/2020

Thực hiện Kế hoạch 03/KH-HKH ngày 16/01/2020 của Hội khuyến học huyện Chư Sê, về tổ Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 – 2020.
         Sáng ngày 13/3/2020, tại hội trường xã Ia Blang. Hội khuyến học xã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016 - 2020. Dự Hội nghị có ông Đoàn Hoàng Chủ tịch, ông Dương Chí Nghĩa Phó chủ tịch hội khuyến học huyện chư Sê; Đảng ủy, HĐND, UBND, MT & các đoàn thể xã và 70 đại biểu đại diện cho các gia đình, dòng họ, đơn vị về tham dự.


Hình ảnh đại biểu dự Hội nghị
 
Hội khuyến học xã Ia BLang có tổng số 11/11 thôn, làng được công nhận “Cộng đồng học tập”, 5/5 cơ quan được công nhận “Đơn vị học tập”, 2 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” và có 2.036/2.096 hộ được công nhận “Gia đình học tập”. Trong những năm qua, được sự  quan  tâm  chỉ  đạo của  Hội  khuyến học huyện Chư  sê, cấp  ủy  Đảng,  sự  đồng  thuận và  tạo  điều  kiện  của  chính  quyền,  sự  phối  hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn  thể.  Hội  khuyến học  xã  đã  từng  bước  đổi  mới  nội  dung,  hình thức hoạt động phù hợp với điều  kiện  của  địa  phương.  Sâu  sát,  gần  gũi  các mô hình học tập để  nắm  bắt tâm tư, nguyện  vọng  của  các gia đình, dòng họ, đơn vị học tập tại địa phương nhất  là  nắm  tình  hình  khó khăn trong công tác tổ chức hoạt động và cùng phát triển
          Tại hội nghị các đại biểu và toàn thể các ngành đã tham gia thảo luận đánh giá thuận lợi, khó khăn và ghi nhân kết quả mà Hội khuyến học xã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
          Tại Hội nghị BCH Hội đã xem xét bình chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời, nhằm khích lệ tinh thần, tích cực tham gia phong trào khuyến học; kết quả có 5 tập thể, 12 cá nhân và 20 hộ gia đình, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020 đề nghị xã khen; huyện hội khen có 04 đơn vị và  04 cá nhân.
IMG_20200313_094747.jpg
Ủy ban nhân dân xã Ia Blang tăng giấy khên các tập thể, cá nhân tại Hội nghị tổng kết 5 năm
phong trào khuyến học, khuyến tài

 
        Nhận dịp này, Hội khuyến học xã đề nghị UBND xã Ia BLang đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài tại địa phương./.

                                                                                                                                           CV. Phương 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.