Văn bản > Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã 9 tháng đầu năm Chương trình 3 tháng cuối năm

báo cáo : Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã 9 tháng đầu năm Chương trình 3 tháng cuối năm

Số hiệu: 13/BC- HĐND Loại văn bản: báo cáo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân xã Ia PAl Người ký: Hà Thị Tho
Ngày ban hành: 17/09/2019 Ngày hiệu lực: 17/9/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết