Văn bản > Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:200

Quyết định: Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Số hiệu: 01/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Huyện Chư Sê Người ký: Nguyễn Hồng Linh
Ngày ban hành: 06/01/2016 Ngày hiệu lực: 06/01/2016
Tải về: Tình trạng: Đã biết