Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
cctc-(1).jpg
* Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Đ/c Phan Tất Phượng
- ĐT: 097. 949. 73. 69

* Phó Bí thư thường trực: Đ/c Đinh Thị Tuyết Dung
- ĐT: 0967803123

* Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã: Đ/c Lê Hữu Thiện
- ĐT: 0988. 1900. 75

* Phó Chủ Tịch UBND xã: Đ/c Nguyễn Ngọc Tú
- ĐT: 0988. 1010. 66


* Phó Chủ tịch HĐND: Đ/c Hà Thị Tho
- ĐT: 094. 793. 85. 44


* Chủ tịch UBMTTQ: Đ/c Lê Xuân Thống
- ĐT: 098. 334. 80. 26

* Trưởng công an xã: Đ/c Vũ Duy Nhạc
- ĐT: 0168. 311. 1238

* Chỉ huy trưởng BCHQS xã: Đ/c Nguyễn Xuân Đặng
- ĐT: 097. 386. 44. 36

* Văn hóa - Xã hôi 1: Đ/c Kpuih H'Ring
- ĐT: 0397.18.245

* Văn hóa - Xã hội 2: Đ/c Lê Thị Hồng Vân
ĐT:0398. 246. 0246

* Tư pháp - Hộ tịch 1: Đ/c Nguyễn Thị Tình
- ĐT: 097. 546. 03. 76

* Tư Pháp - Hộ tịch 2: Đ/c Nguyễn Thị Hương
- ĐT: 096. 382. 21. 39

* Tài chính - Kế toán 1: Đ/c Nguyễn Thị Hồng
- ĐT: 094. 638. 57. 58

* Tài chính - Kế toán 2: Đ/c Lê Ngọc Hồng
- ĐT: 038.613. 4514

* Địa chính xây dựng: Đ/c Đào Mạnh Tưởng
- ĐT: 098. 334. 44. 05

* Địa chính Nông nghiệp: Đ/c Cao Thị Lan
- ĐT: 096. 245. 261

* Văn Phòng - Thống kê 1: Đ/c Lê Thị Thơm
- ĐT: 098.271.4546

* Văn Phòng - Thống kê 2: Đ/c Hà Thị Tâm
- ĐT: 084. 712.3488

anh-hoa-sen-dep-40-(2).jpg