Tin tức > Hoạt động xã > HĐND xã Ia Pal: kỳ họp thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ (2016 – 2021).

HĐND xã Ia Pal: kỳ họp thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ (2016 – 2021).

27/07/2018

        Ngày 26/7/2018, HĐND xã Ia Pal đã tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ (2016 – 2021) nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm, đề ra phương phướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Văn Thiên – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy.
 
 


        Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thường trực HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm; UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã phát triển ổn định; tổng thu ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời; an ninh trật tự được giữ vững và ổn định. Hoạt động của HĐND, tổ đại biểu HĐND đã có nhiều đổi mới, việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện theo đúng quy trình.
         Tại kỳ họp lần này HĐND xã Ia Pal cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia chất vấn, đại diện các cơ quan liên quan trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gởi kỳ họp, nhờ vậy nhiều nội dung đã được phân tích, làm rõ. Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và điều chỉnh  dự toán thu chi ngân sách năm 2018./.
                                                                                                     Mỹ Đức
                                                     (theo nguồn Trang thông tin điện tử huyện Chư Sê)