Giới thiệu
I. KHÁI QUÁT CHUNG.
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Ia Tiêm
    Địa chỉ: xã Ia Tiêm - huyện Chư Sê 
    Điện thoại: 
           Fax: 
            Email: iatiem.chuse@gialai.gov.vn
    Website: chuse.gialai.gov.vn
 
   
2. Về vị trí địa lí:
- Ia Tiêm là một xã loại I thuộc vùng II của huyện Chư Sê, nằm ở phía bắc của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm huyện 20 km, cách thành phố Plei ku 16 km.
+ Phía Bắc giáp xã Ia Băng, huyện Đắc Đoa, phía Nam giáp xã Chư Pơng huyện Chư Sê.
+ Phía đông giáp xã Bờ ngoong và Bar Maih huyện Chư Sê.
+ Phía Tây giáp xã Ia Băng của huyện Chư Prông.
- Xã có hai trục đường giao thông liên xã, một đường đi thành phố Plei ku qua trung tâm xã đi về xã Bờ Ngoong; một đường đi từ trung tâm xã đi xã Chư Pơng về với trung tâm của huyện Chư Sê các trục đường cơ bản đã được nhựa hóa. Các đường đến thôn, làng đều đã được rải cấp phối đảm bảo đi lại thuận tiện.
3. Đặc điểm dân cư:
- Toàn xã có 12 thôn, làng với 2.264 hộ = 9.194 nhân khẩu.
- Trong đó có 09 làng DTTS và 03 thôn người Kinh.
+ Dân tộc Jarai có 1.350 hộ = 6.223 nhân khấu, dân tộc Tày có 06 hộ, dân tộc Nùng có 07 hộ, dân tộc Mường có 01 hộ, dân tộc Bana có 02 hộ, dân tộc Kinh người kinh có 898 hộ = 2.971. Việc phân bố dân số không đều.
- Hộ ngèo năm 2019 là 104 hộ = 488 khẩu.
- Hộ cận nghèo năm 20219 là 123 hộ = 498 khẩu.
4. Đặc điểm tự nhiên:
- Xã có tổng diện tích đất 4.820,81 ha trong đó:
+ Đất nông nghiệp là 436,46 ha.
+ Đất trồng cây hàng năm là 821,69 ha.
+ Đất trồng lúa là 359,00 ha.
+ Đất phi nông nghiệp là 337,51 ha.
+ Đất trồng cây hàng năm là 462,70 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm 3,643,69 ha.
+ Đất ở là 86,15 ha.
5. Tôn giáo, tín ngưỡng:
- Tình hình tôn giáo trên địa bàn: Công giáo có 01 giáo xứ Phao Lô với 2,200 giáo dân; Tin lành Miền nam Việt Nam có 01 chi hội thánh TLMNVN với 1.929 tin đồ.
- Trong những năm qua, mặc dù đời sống Kinh tế - Xã hội đã có chuyển biến tích cực, tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục vv... có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng và được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, qua đó giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình ANCT, ANNT, TTATXH trên địa bàn tương đối phức tạp, trong đó hoạt động Funrô và tin lành Đê ga còn tiềm ẩn.
 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.