Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
cctc-(1).jpg
 

ĐẢNG ỦY XÃ IA TIÊM

* Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND: Rơ Cõm Việt
- ĐT: 0977269125

* Phó Bí thư TT:   Trần Văn Bảo   
- ĐT: 02693516357

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Phó Chủ Tịch HĐND: Hà Văn Thoại
- ĐT: 0905154609

UỶ BAN NHÂN DÂN

* Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã: Trần Văn Ban
- ĐT: 02693620003

* Phó Chủ Tịch UBND Phụ Trách KT - XH : Phạm Xuân Vịnh
- ĐT: 0935538099


* Phó Chủ Tịch TT UBND Phụ Trách VH - XH : Đỗ Văn Mạch
- ĐT: 02693506363

* Chỉ huy trưởng BCHQS xã - Thành Viên UBND: Lê Văn Đức
- ĐT: 02693516611

* Trưởng công an xã- Thành Viên UBND: Lê Giang Nam
- ĐT: 0962312727

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

* Chủ tịch UBMTTQ: Rlan Nớt
- ĐT: 0376404133

* Phó Chủ tịch UBMTTQ: Rlan Yan
- ĐT: 0326937936

 

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI


1. Đoàn TNCS HCM xã

* Bí Thư Đoàn xã: Lê Thị Hoanh
- ĐT: 0989959457

* Phó Bí Thư Đoàn xã: Kpăh Pin
- ĐT: 

2. Hội LHPN

* Chủ tich HLHPN xã: Nguyễn Thị Thảo
- ĐT: 0915185871

* Phó Chủ tich HLHPN xã: 
- ĐT:

3. Hội Nông Dân

* Chủ tich HND xã: Nguyễn Phú
- ĐT: 037629321

* Phó Chủ tich HND xã:Rlan Lế
- ĐT:

4. Hội Cựu Chiến Binh

* Chủ Tịch Hội CCB: Thới Công Được
- ĐT: 01223536476

* Phó Chủ Tịch Hội CCB: Nguyễn Khắc Biên
- ĐT: 0335751865

CÁN BỘ CÔNG CHỨC

*  CC Văn Phòng - Thống kê  : Nguyễn Thị Thắm

- ĐT: 02693506428
 
*   CC Văn Phòng - Thống kê  : Đặng thị Hương
- ĐT: 02693516185

* Tư pháp - Hộ tịch 1 : Trần Danh Hiền
- ĐT: 0905309329

* Tư Pháp Tuyên truyền: Phan Thanh Kỳ
- ĐT: 0915117249

* Tài chính - Kế toán : Vũ Thị Bích Bé
- ĐT: 0386263550

* Địa chính xây dựng: Lê Văn Dục
- ĐT: 0987412378

* Địa chính Nông nghiệp: Rlan Hyum
- ĐT: 096. 245. 2610966111335

* Văn hóa - Xã hôi 1: Đồng Viết Hưng
- ĐT: 0984235775

* Văn hóa - Xã hội 2: Nguyễn Thị Thúy
- ĐT: 0392754839

 

Thông tin liên hệ:

  • Huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai
  • ubndchuse@gialai.gov.vn
  • (0269) 385 1781
  • Fax: 0269  385 1781

Thông tin bản quyền:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư  Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.