Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê

17:7:43 , 1 / 9 / 2015
Tăng cường hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã. PDF. In Email
Thứ hai, 26 Tháng 9 2011 02:18

       Sáng ngày 23/9/2011, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Lành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì Hội nghị.

       Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2004-2011 đã không ngừng nổ lực, cố gắng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với UBND, UBMTTQVN và các ban của HĐND duy trì các hoạt động đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạch định các nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, QPAN; giám sát chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác điều hành thực hiện của UBND các cấp và các ngành liên quan.

p226911 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban HĐND huyện, xã. ảnh TQ

        Cuộc họp đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận các mặt được và chưa được, những khó khăn tồn tại trong nhiệm kỳ 2004-2011 của HĐND cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Chư Sê.

        Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện Chư Sê luôn kịp thời chủ trì phối hợp với UBND huyện, UBMTTQVN huyện, các Ban của HĐND huyện chuẩn bị nội dung chương trình, dự thảo báo cáo, Nghị quyết để trình ra kỳ họp. Nội dung, quy trình, thủ tục tiến hành kỳ họp luôn được đổi mới, vừa đảm bảo nội dung, vừa sinh động, thu hút sự quan tâm của đại biểu và cử tri. HĐND huyện đã tổ chức được 20 kỳ họp, trong đó có 15 kỳ họp thường kỳ, 04 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp chuyên đề, đã ban hành 122 Nghị quyết các loại.

         Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thực hiện đầy đủ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, giải đáp thắc mắc ngay tại Hội nghị cử tri, hoặc đề nghị các cấp, các ngành trả lời cử tri bằng văn bản kịp thời, qua đó hạn chế được thắc mắc, khiếu kiện trong dân. Thực hiện tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị cử tri đầy đủ và chuyển đến các cấp, các ngành xem xét, trả lời cử tri được rõ. Qua đó phát huy được vai trò của Đại biểu HĐND, tạo niềm tin của cử tri bằng những quyết sách cụ thể, thực sự đi vào cuộc sống, được cử tri đánh giá cao và tin tưởng vào cơ quan đại diện quyền lực tại địa phương.

         Trong từng kỳ họp, Thường trực HĐND rút kinh nghiệm và cải tiến hợp lý, đem lại hiệu quả cao, phát huy tinh thần dân chủ và trí tuệ tập thể trong thảo luận, tham gia ý kiến, tổng hợp lấy ý kiến chiếm đa số và phù hợp với quy định của pháp luật để quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Bên cạnh đó, HĐND tổng hợp các vấn đề mà xã hội và cử tri quan tâm để đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, giải đáp chất vấn, trả lời cho đa số cử tri.

 dai bieu hdnd

Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

        Về công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Nghị quyết HĐND và các nhiệm vụ Kinh tế - xã hội, QPAN. Trong mỗi nhiệm kỳ, trong từng năm Thường trực HĐN luôn xây dựng chương trình giám sát một cách chặt chẽ, cụ thể để đảm bảo giám sát chi tiết và hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm. Đồng thời trên cơ sở quy chế phối hợp hoạt động với UBND, UBMTTQVN các cấp, hàng tháng, hàng quý Thường trực HĐND luôn tham gia các cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KH-XH hoặc đề nghị báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND. Qua đó đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đạt và vượt các kế hoạch đề ra. Nội dung chủ yếu của Chương trình giám sát là thu chi ngân sách, xóa đói giảm nghèo, chương trình về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, phổ cập giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh, tuyển dụng lao động, sử dụng vốn vay từ ngân hành chính sách…

        Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại là: chất lượng một số kỳ họp chưa cao, thảo luận chưa sôi nổi, chưa tạo được không khí đối thoại giữa đại biểu với các ngành liên quan. Hoạt động chất vấn còn yếu cả về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng được sự mong mỏi của cư tri. Quy mô và phạm vi giám sát chỉ mới đáp ứng được một phần đòi hỏi của thực tế cuộc sống; báo cáo phục vụ giám sát còn sơ sài, chưa đúng trọng tâm; hoạt động giám sát chỉ dừng lại ở phạm vi nghe, trình báo cáo, nắm bắt tình hình nên hiệu quả không cao.

        Ngoài những ưu khuyết điểm trên, Thường trực HĐND cũng thường xuyên cùng UBND, UBMTTQVN bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu hàng tháng, quý và năm. Tham gia tiếp công dân hàng tuần để giải đáp thắc mắc, kiến nghị của nhân dân.

 p326911

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo. ảnh TQ

         Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Văn Lành đề nghị các Đại biểu HDDND phát huy chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện các hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2011-2016 đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời cần nâng cao chất lượng người đại biểu HĐND, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu mà nhân dân đã tín nhiệm. Các đại biểu cần nghiên cứu kỷ và sâu sát các văn bản quy định về nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của HĐND các cấp để bám sát thực hiện, phát huy bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần công tâm của đại biểu HĐND, phối hợp chặt chẽ với  UBND, UBMTTQVN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, QPAN trên địa bàn. Khi tổ chức tiếp xúc cử tri phải thông báo rộng rãi trong dân, tránh trường hợp thông báo theo kiểu đại diện để mọi cử tri đều có cơ hội phản ánh những thắc mắc, kiến nghị của mình lên các cấp chính quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định. HĐND các cấp sau khi ban hành các Nghị quyết, bám sát việc thực hiện Nghị quyết của các cấp, các ngành; đề nghị, đề xuất các biện pháp để các cấp, các ngành thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Cần phân chia thành các tổ đại biểu HĐND để thảo luận các vấn đề một các sâu sát, đúng trọng tâm, thực hiện giám sát chặt chẽ, chi tiết, đề cao hiệu quả, nắm chắc kết quả thực hiện để báo cáo, trả lời công dân, cử tri.

         Qua Hội nghị, Thường trực HĐND huyện mong muốn HĐND cấp huyện, xã trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy được vai trò của mình, hoạch định, đề ra những định hướng kinh tế -xã hội hiệu quả cho địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát chặt chẽ để các cấp, các ngành thực hiện được những chỉ tiêu định hướng đó, tạo được niềm tin của nhân dân về người đại biểu HĐND và khẳng định được vai trò là cơ quan quyền lực của nhân dân tại địa phương./.

Tấn Quốc

 

Thông báo

Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015
Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015 Vui lòng tải tại đây ./.
 
Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và địa điểm giao dịch Một cửa huyện

Căn cứ Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện Chư Sê về thành lập trụ sở tiếp công dân và Ban tiếp công dân huyện,

UBND huyện thông báo như sau:

1. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2014, Lịch tiếp cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Tại Địa điểm: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tổ chức vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

3. Địa điểm Bộ phận Một cửa huyện.

Bộ phận Một cửa điện tử huyện chuyển về địa chỉ: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Tru sở tiếp công dân – tầng trệt). Bắt đầu từ ngày 15/12/2014.

4. Đề nghị Đài TT-TH huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân và tổ chức biết, liên hệ giao dịch.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị biết, triển khai thực hiện./.
 
NHỮNG LUẬT MỚI VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA THÁNG 11/2013

1/ Luật Đất đai 2013 số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều.

Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất (như Hiến pháp vừa mới được thông qua) nhằm khắc phục, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội.

Luật Có hiệu lực từ 01/07/2014.

2/ Luật Việc làm 2013 Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Luật có hiệu lực từ 01/01/2015.

3/ Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung 33 Điều tại Luật phòng cháy chữa cháy 2001, trong đó đáng chú ý là việc quy định cụ thể hơn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

4/ Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013

Luật quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Luật gồm 5 chương, 77 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015, thay thế cho pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

5/ Luật Tiếp công dân 2013 số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

Luật này quy định về:

- Trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở các cơ quan.

Các quy định về tiếp công dân tại Luật khiếu nại tố cáo 1998 (sửa đổi bổ sung 2004, 2005) và Luật khiếu nại 2011 sẽ bị thay thế bởi Luật này, có hiệu lực từ 01/07/2014.

6/ Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật đấu thầu mới điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại, bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

7/ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 số: 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Theo Luật này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mà mình trực tiếp quản lý cũng phải chịu trách nhiệm giải trình và chịu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Luật này thay thế cho Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2005, có hiệu lực từ 01/07/2014.

ST.Minh Nhật

 
sdHienphap2

Tin mới nhận

Đảng bộ xã IaBlang: Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng
Khám chữa bệnh vào ngày lễ cũng được thanh toán bảo hiểm y tế
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày
Chư Sê: Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương.
Sáng ngày 25/8/2015, tại hội trường Ban chỉ huy
Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Chư Sê: lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2015.
Sáng ngày 27/8/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính
Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp.
Với chủ đề “tiếp tục đổi mới và nâng cao

Chuyên mụcGet the Flash Player to see this player.

 

So lần truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Get the Flash Player to see this player.