Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê

17:34:30 , 2 / 9 / 2015
Huyện uỷ Chư Sê tổ chức sơ kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 12 2011 03:39

        Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai, Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc sơ kết việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2011.

        Chiều ngày 02 tháng 12 tháng năm 2011, tại Hội trường 17/8 Huyện uỷ Chư Sê, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức sơ kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2011. Về dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khoá VIII, các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND- UBND, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể huyện; Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước đứng chân trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành viên trong Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Các đồng chí Đại biểu về dự Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Văn Thiên- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ thông qua Báo cáo sơ kết việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2011 và các đơn vị phát biểu ý kiến tham luận.

        Qua 01 buổi làm việc, Hội nghị thảo luận và đi đến kết luận:

      Qua 01 năm triển khai CVĐ trong toàn Đảng bộ, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp, các ngành và toàn xã hội. Cuộc vận động đã gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở. Những tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác ngày càng nhiều, sức lan tỏa ngày càng rộng, tạo được sự chuyển biến thực sự về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và có sức lan tỏa ra ngoài xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

p251211

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Công Thuần

        Các cơ quan quản lý Nhà nước từ huyện đến cơ sở thực hiện công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến tích cực, tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công việc, nhất là ý thức phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, giảm được phiền hà, tiếp xúc và giải quyết những vướng mắc, bức xúc; thời gian giải quyết công việc cho nhân dân nhanh hơn, hiệu quả hơn, thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng, sử dụng có hiệu quả văn phòng phẩm, xăng xe, tiếp khách, theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 11 của Chính phủ về kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã triển khai một cách nghiêm túc và mang lại hiệu quả tích cực, tình trạng tham ô, tham nhũng đã được ngăn chặn kịp thời; hệ thống chính quyền cơ sở, các phòng ban chuyên môn của huyện được kiện toàn; công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được quan tâm, công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt và đồng bộ; tập trung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; công tác phát triển Đảng được quan tâm đúng mức, thu hẹp thôn, làng trắng đảng viên và các TCCSĐ năm sau giảm hơn năm trước; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển khá.

        Cấp ủy các TCCS Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nghiêm túc học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; có 100% TCCS Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động hoặc ra Nghị quyết; đại đa số cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký làm theo sát với công việc được giao.

        Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Một số thành viên trong Bộ phận giúp việc cấp huyện và cấp cơ sở chưa thực sự quan tâm kiểm tra đôn đốc thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị được phân công phụ trách; công tác tuyên truyền còn mang tính bị động, chưa sáng tạo, thiếu chủ động…Kế hoạch và Chương trình hành động của một số Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn chung chung, mang tính đối phó, thường triển khai chậm so với yêu cầu. Việc sơ kết 6 tháng, năm còn không ít TCCSĐ chưa tiến hành hay có sơ kết nhưng trong báo cáo nói chung chung. Bản đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên vẫn còn chung chung, chưa phản ảnh đúng chức năng nhiệm vụ của bản thân.

        Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2012, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

       1. Tiếp tục tuyên truyên, đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, toàn dân, trước hết trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo gương Bác bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động tạo sức lan toả sâu rộng phong trào học tập và làm theo gương Bác.

        2. Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về tổ chức thực hiện CVĐ, đặc biệt là làm theo Bác để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề: “tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”” .

         3. Cử Báo cáo viên huyện uỷ đi dự tập huấn CVĐ do Tỉnh tổ chức; đồng thời tổ chức triển khai học tập chủ đề năm 2012 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

       4. Thực hiện việc giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị theo sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh.

       5. Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn các TCCS Đảng xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương năm 2012 và những năm tiếp theo.

        6. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện cuộc vận động ở các TCCSĐ hàng quý, 6 tháng, năm. Đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện CVĐ năm 2012.

         Đồng chí Nguyễn Văn Lành-TUV, Bí thư Huyện uỷ đề nghị các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện căn cứ nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả .

Công Thuần


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thông báo

Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015
Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015 Vui lòng tải tại đây ./.
 
Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và địa điểm giao dịch Một cửa huyện

Căn cứ Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện Chư Sê về thành lập trụ sở tiếp công dân và Ban tiếp công dân huyện,

UBND huyện thông báo như sau:

1. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2014, Lịch tiếp cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Tại Địa điểm: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tổ chức vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

3. Địa điểm Bộ phận Một cửa huyện.

Bộ phận Một cửa điện tử huyện chuyển về địa chỉ: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Tru sở tiếp công dân – tầng trệt). Bắt đầu từ ngày 15/12/2014.

4. Đề nghị Đài TT-TH huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân và tổ chức biết, liên hệ giao dịch.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị biết, triển khai thực hiện./.
 
NHỮNG LUẬT MỚI VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA THÁNG 11/2013

1/ Luật Đất đai 2013 số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều.

Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất (như Hiến pháp vừa mới được thông qua) nhằm khắc phục, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội.

Luật Có hiệu lực từ 01/07/2014.

2/ Luật Việc làm 2013 Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Luật có hiệu lực từ 01/01/2015.

3/ Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung 33 Điều tại Luật phòng cháy chữa cháy 2001, trong đó đáng chú ý là việc quy định cụ thể hơn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

4/ Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013

Luật quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Luật gồm 5 chương, 77 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015, thay thế cho pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

5/ Luật Tiếp công dân 2013 số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

Luật này quy định về:

- Trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở các cơ quan.

Các quy định về tiếp công dân tại Luật khiếu nại tố cáo 1998 (sửa đổi bổ sung 2004, 2005) và Luật khiếu nại 2011 sẽ bị thay thế bởi Luật này, có hiệu lực từ 01/07/2014.

6/ Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật đấu thầu mới điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại, bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

7/ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 số: 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Theo Luật này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mà mình trực tiếp quản lý cũng phải chịu trách nhiệm giải trình và chịu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Luật này thay thế cho Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2005, có hiệu lực từ 01/07/2014.

ST.Minh Nhật

 
sdHienphap2

Tin mới nhận

Đảng bộ xã IaBlang: Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng
Khám chữa bệnh vào ngày lễ cũng được thanh toán bảo hiểm y tế
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày
Chư Sê: Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương.
Sáng ngày 25/8/2015, tại hội trường Ban chỉ huy
Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Chư Sê: lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2015.
Sáng ngày 27/8/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính
Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp.
Với chủ đề “tiếp tục đổi mới và nâng cao

Chuyên mụcGet the Flash Player to see this player.

 

So lần truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Get the Flash Player to see this player.