Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê

14:54:7 , 30 / 8 / 2015
UBND huyện chỉ đạo công tác dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2012 trên địa bàn huyện. PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012 01:17

         Sáng ngày 14/02/2012 tại phòng họp B-UBND huyện Chư Sê, đồng chí Đ/c Nguyễn Hữu Tâm-PCT UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm dạy nghề Chư Sê và các ngành liên quan về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012.

        Tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện, Giám đốc Trung tâm dạy nghề Chư Sê, Lãnh đạo Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn Chư Sê.

p115212 

Toàn cảnh buổi làm việc. ảnh TQ

          Tại buổi làm việc, Đồng chí Phó Chủ tịch đã nghe lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề Chư Sê báo cáo tình hình công tác đào tạo nghề năm 2011 và kế hoạch đào tạo nghề nông thôn năm 2012, các kiến nghị đề xuất của đơn vị. Các thành viên dự họp cũng tham gia ý kiến về sự phối hợp thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới. Qua đó, trong năm  2011 Trung tâm dạy nghề Chư Sê đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo nghề  theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 755/QĐ-UBND, ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để hoạt động tốt hơn: Như chưa phối hợp tốt với các hội, đoàn thể, xã, thị trấn; công tác tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả chưa cao.

         Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu: Để triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông thôn năm 2012 của Trung tâm Dạy nghề và của huyện đạt kế hoạch, Trung tâm dạy nghề Chư Sê cần phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012, bám sát vào Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 755/QĐ-UBND, ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh Gia Lai và các văn bản của tỉnh để triển khai có hiệu quả, đạt và vượt 550 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Về mặt quản lý Nhà nước, Phòng LĐTB&XH huyện xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo văn bản số 32/SLĐTBXH-DN, ngày 31/01/2012 của Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai (Chỉ tiêu năm 2012 của huyện là 1700 chỉ tiêu; trong đó phải đánh giá được tổng số lao động được đào tạo qua các kênh: Công ty cao su, Công ty cà phê, Các doanh nghiệp tư nhân, các lớp liên kết dạy nghề trong địa bàn tỉnh; Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải ưu tiên cho các hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2012 để tập trung đầu tư bằng nhiều chương trình, nhằm giúp hộ thoát nghèo bền vững.

         Đồng chí cũng đề nghị Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn xây dựng chương trình phối hợp cụ thể với Trung tâm Dạy nghề Chư Sê và phòng LĐTB&XH huyện để đề ra chỉ tiêu từng ngành nghề cần phải đào tạo cụ thể, thời gian thực hiện từng tháng, quý rõ ràng phù hợp với thực tế của học viên; các hội, đoàn thể phối hợp thật tốt với Trung tâm Dạy nghề Chư Sê và phòng LĐTB&XH huyện cùng các hội, đoàn thể xã, thị trấn để vận động hội viên mình tham gia các lớp học nghề cho lao động nông thôn tạo cơ sở từng bước tự bản thân tìm ra hướng thoát nghèo. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn phải phối hợp tốt với Trung tâm Dạy nghề Chư Sê và phòng LĐTB&XH huyện để phối hợp trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn mình quản lý đạt kế hoạch đề ra.

 p215212 p315212

Đan lát và trồng nấm rơm. ảnh sưu tầm

         Trong giai đoạn hiện nay, đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện nói riêng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng và chính quyền. Điều này thể hiện trong việc UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề Chư Sê, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện trong hơn 2 năm qua. Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện ngay từ đầu năm, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2012 sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo điều kiện cho lao động nông thôn có tay nghề phát triển sản xuất, mang lại thu nhập cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của toàn xã hội./.

Tấn Quốc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thông báo

Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015
Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015 Vui lòng tải tại đây ./.
 
Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và địa điểm giao dịch Một cửa huyện

Căn cứ Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện Chư Sê về thành lập trụ sở tiếp công dân và Ban tiếp công dân huyện,

UBND huyện thông báo như sau:

1. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2014, Lịch tiếp cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Tại Địa điểm: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tổ chức vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

3. Địa điểm Bộ phận Một cửa huyện.

Bộ phận Một cửa điện tử huyện chuyển về địa chỉ: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Tru sở tiếp công dân – tầng trệt). Bắt đầu từ ngày 15/12/2014.

4. Đề nghị Đài TT-TH huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân và tổ chức biết, liên hệ giao dịch.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị biết, triển khai thực hiện./.
 
NHỮNG LUẬT MỚI VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA THÁNG 11/2013

1/ Luật Đất đai 2013 số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều.

Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất (như Hiến pháp vừa mới được thông qua) nhằm khắc phục, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội.

Luật Có hiệu lực từ 01/07/2014.

2/ Luật Việc làm 2013 Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Luật có hiệu lực từ 01/01/2015.

3/ Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung 33 Điều tại Luật phòng cháy chữa cháy 2001, trong đó đáng chú ý là việc quy định cụ thể hơn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

4/ Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013

Luật quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Luật gồm 5 chương, 77 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015, thay thế cho pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

5/ Luật Tiếp công dân 2013 số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

Luật này quy định về:

- Trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở các cơ quan.

Các quy định về tiếp công dân tại Luật khiếu nại tố cáo 1998 (sửa đổi bổ sung 2004, 2005) và Luật khiếu nại 2011 sẽ bị thay thế bởi Luật này, có hiệu lực từ 01/07/2014.

6/ Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật đấu thầu mới điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại, bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

7/ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 số: 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Theo Luật này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mà mình trực tiếp quản lý cũng phải chịu trách nhiệm giải trình và chịu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Luật này thay thế cho Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2005, có hiệu lực từ 01/07/2014.

ST.Minh Nhật

 
sdHienphap2

Tin mới nhận

Ban tuyên truyền lễ giao nhận quân huyện Chư Sê: triển khai kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2015.
Để chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2015 đạt
Công điện của Thủ tướng: Bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh
​(Theo Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có
Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày 15/5/2015 liên Bộ Tư pháp – Công an – Y tế
Chư Sê: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho lực lượng thanh niên nông thông đường phố khóa II năm 2015
Sáng 20/8/2015, tại TT bồi dưỡng chính trị huyện
Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai: khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường học, năm học 2015 – 2016.
Sáng ngày 20/8/2015, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai

Chuyên mụcGet the Flash Player to see this player.

 

So lần truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Get the Flash Player to see this player.