Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê

2:48:30 , 1 / 9 / 2015
Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2012. PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 2 2012 02:25

         Chiều ngày 15/02/2012 tại phòng họp B-UBND huyện Chư Sê, đồng chí Đ/c Nguyễn Hữu Tâm-PCT UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Giáo dục-Đào tạo huyện về triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo văn phòng HĐND&UBND, lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phòng GD-ĐT huyện.

         Qua đó, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã nghe lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện báo cáo tình hình thực hiện năm 2011 và kế hoạch các nhiệm vụ năm 2012, các kiến nghị đề xuất của đơn vị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của ngành Giáo dục trong năm 2012.

p45911 

Giáo dục năm học 2011-2012. ảnh TQ

          Phát biểu kết luận buổi làm việc Đ/c Nguyễn Hữu Tâm-PCT UBND huyện khẳng định: Trong năm  2011 ngành Giáo dục-Đào tạo huyện đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà, chú trọng tốt công tác duy trì sỹ số học sinh. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định cần khắc phục trong thời gian đến.

          Để triển khai kế hoạch ngành Giáo dục- đào tạo năm 2012 đạt kế hoạch, Đồng chí yêu cầu: Để bổ sung các hạng mục thiết yếu phục vụ cho công tác dạy và học của học sinh và giáo viên trong năm học 2011-2012: Giao phòng GD-ĐT huyện tổ chức rà soát thống kê lại danh sách các hạng mục thiết yếu cần đầu tư, chủ yếu là giếng nước, nhà vệ sinh, lập dự toán chi tiết các hạng mục cần đầu tư và báo cáo UBND huyện trước ngày 28/2/2012 để UBND huyện quyết định cho đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn của các trường trong mùa khô. Tiếp tục chỉ đạo các trường trực thuộc tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi để đi thi cấp tỉnh, bên cạnh đó phải quan tâm đến bồi dưỡng học sinh yếu, kém để nâng cao chất lượng đại trà; tập trung duy trì sỹ số học sinh, nhất là học sinh tại các điển trường làng, các xã vùng khó khăn như Ayun, Bar Maih, Ia Ko, Chư Pơng... Lập phương án trình UBND huyện các trường đã có kế hoạch đầu tư đạt chuẩn quốc gia (phân ra cụ thể các nguồn kinh phí thực hiện: nguồn của tỉnh, của huyện) để tập trung triển khai đầu tư đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; có kế hoạch xây dựng thương hiệu cho trường như Trường THCS Chu Văn An, trường THCS Nguyễn Chí Thanh... Làm tốt công tác phân công giáo viên hợp lý, không được vượt quá 200 giờ/01giáo viên theo quy định.

 p75911

Đồng chí Nguyễn Hữu Tâm phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2011-2012.

         Đồng chí cũng yêu cầu phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp với phòng GD-ĐT huyện có trách nhiệm hướng dẫn các trường đã được UBND huyện phân cấp tài chính thực hiện việc chi tiêu thống nhất và đúng chế độ theo quy định.

         Với sự quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm 2012 của UBND huyện, ngành GD&ĐT huyện nhà tin tưởng và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2012 và 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm 2012 cần tập trung : Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất và công tác hợp tác quốc tế.

Tấn Quốc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thông báo

Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015
Thông báo về việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh tại huyện năm 2015 Vui lòng tải tại đây ./.
 
Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và địa điểm giao dịch Một cửa huyện

Căn cứ Luật tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện Chư Sê về thành lập trụ sở tiếp công dân và Ban tiếp công dân huyện,

UBND huyện thông báo như sau:

1. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2014, Lịch tiếp cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Tại Địa điểm: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

2. Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện tổ chức vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.

3. Địa điểm Bộ phận Một cửa huyện.

Bộ phận Một cửa điện tử huyện chuyển về địa chỉ: Số 794, đường Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Tru sở tiếp công dân – tầng trệt). Bắt đầu từ ngày 15/12/2014.

4. Đề nghị Đài TT-TH huyện, UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi nội dung trên đến nhân dân và tổ chức biết, liên hệ giao dịch.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị biết, triển khai thực hiện./.
 
NHỮNG LUẬT MỚI VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA THÁNG 11/2013

1/ Luật Đất đai 2013 số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai mới có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều.

Luật xác định rõ và quy định cụ thể những trường hợp mà Nhà nước phải thu hồi đất (như Hiến pháp vừa mới được thông qua) nhằm khắc phục, loại bỏ những trường hợp thu hồi đất làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất đồng thời khắc phục một cách có hiệu quả những trường hợp thu hồi đất mà không đưa vào sử dụng, gây lãng phí, tạo nên các dư luận xấu trong xã hội.

Luật Có hiệu lực từ 01/07/2014.

2/ Luật Việc làm 2013 Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Luật có hiệu lực từ 01/01/2015.

3/ Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013 số: 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung 33 Điều tại Luật phòng cháy chữa cháy 2001, trong đó đáng chú ý là việc quy định cụ thể hơn trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

4/ Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013 Quốc hội thông qua ngày 25/11/2013

Luật quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Luật gồm 5 chương, 77 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015, thay thế cho pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001.

5/ Luật Tiếp công dân 2013 số: 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013

Luật này quy định về:

- Trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở các cơ quan.

Các quy định về tiếp công dân tại Luật khiếu nại tố cáo 1998 (sửa đổi bổ sung 2004, 2005) và Luật khiếu nại 2011 sẽ bị thay thế bởi Luật này, có hiệu lực từ 01/07/2014.

6/ Luật Đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Thay thế cho Luật đấu thầu 2005, Luật đấu thầu mới điều chỉnh đối với cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước dưới 30% nhưng có giá trị trên 500 tỷ đồng.

Các trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định lại, bỏ các trường hợp chỉ định do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

Luật có hiệu lực từ 01/07/2014.

7/ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 số: 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013

Theo Luật này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mà mình trực tiếp quản lý cũng phải chịu trách nhiệm giải trình và chịu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Luật này thay thế cho Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2005, có hiệu lực từ 01/07/2014.

ST.Minh Nhật

 
sdHienphap2

Tin mới nhận

Đảng bộ xã IaBlang: Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng
Khám chữa bệnh vào ngày lễ cũng được thanh toán bảo hiểm y tế
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày
Chư Sê: Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương.
Sáng ngày 25/8/2015, tại hội trường Ban chỉ huy
Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Chư Sê: lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2015.
Sáng ngày 27/8/2015, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính
Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp.
Với chủ đề “tiếp tục đổi mới và nâng cao

Chuyên mụcGet the Flash Player to see this player.

 

So lần truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Get the Flash Player to see this player.