CHUYÊN MỤC

1.jpg
Cải cách hành chính > Thủ tục hành chính > Cấp xã > 17. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
Tổng cộng có: 19 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 153. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
2 154. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
3 154. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
4 155. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
5 156. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
6 157. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
7 158. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
8 159. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
9 170. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
10 175. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
11 176. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
12 177. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
13 178. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
14 179. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
15 180. Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”
16 181. Thủ tục xác nhận đơn xin học nghề cho lao động nông thôn
17 182. Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
18 183. Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
19 184. Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.