CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
1 Chư Sê đẩy nhanh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 21/10/2020
     Để triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết theo chỉ đạo của Trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, công chức trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thông qua các hệ thống thông tin điện tử; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là các hồ sơ được thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công của tỉnh
2 Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai: Chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 11/08/2020
     Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo số 87/TB-VP ngày 07/8/2020, Thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tại Trung tâm phục vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh thực hiện 
3 Gia Lai: Triển khai thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 08/07/2020
     Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 1196/SXD-VP ngày 6/7/2020, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 595/QĐ-UBND và Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xây dựng 
4 Gia Lai: Tuyên truyền, phổ biến về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 08/07/2020
     Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 884/STTTT-BCVT ngày 01/07/2020 về việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5 Huyên Chư Sê tích cực cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước 12/06/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 1077/UBND-VP ngày 11/6/2020, về việc thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện
6 Chư Sê: 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực 11/06/2020
     Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện Chư Sê 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy: Kết quả thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, 100% thủ tục hành chính ( TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận một cửa tại Bưu điện huyện. Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn: 5.659 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 100%. Cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 
7 Chư Sê: Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 11/06/2020
     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số: 987/ UBND-CNTT, ngày 29/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
8 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai: Chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 08/06/2020
     Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 1039/TB-SGTVT ngày 03/6/2020, Thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 
9 Huyên Chư Sê: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích 04/06/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 02/6/2020, về việc triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện 
10 Chư Sê: Tập huấn nhận thức chung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 27/05/2020
     Ngày 22/5/2020, tại hội trường 17/8; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Chư Sê  tổ chức lớp tập huấn nhận thức chung hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 cho hơn 170 cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê
11 Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 21/05/2020
     Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước nhằm công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì. Dự tại điểm cầu huyện Chư Sê có đồng chí Kpuih H’ Blê-Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
12 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai: Chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 18/05/2020
     Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Gia Lai vừa có văn bản số 642/STTTT-VP ngày 14/5/2020, Thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện 
13 Sở Công Thương Gia Lai thông báo tích hợp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 16/04/2020
     Sở Công Thương tỉnh Gia lai vừa có Thông báo số 17/TB-SCT ngày 13/4/2020, thông báo về việc thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
14 Bảng giá cước HCC dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua BCCI 12/04/2020 TẢI TẠI ĐÂY
15 "NCOVI" ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh 26/03/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 499/UBND-CNTT ngày 25/03/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh.
16 Sử dụng Ứng dụng"Vietnam Health Declaration" để khai báo y tế 23/03/2020
     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số 461, ngày 19/03/2020 về việc sử dụng ứng dụng “Vietnam Health Declaration” để khai báo y tế
17 Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận 08 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Công dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 18/03/2020
     Sở Lao động Thương bình và Xã hội tỉnh Gia Lai  vừa ban hành văn bản số 296/SLĐTBXH-VP ngày 13/03/2020 về việc tiếp nhận hồ sở, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở LĐTBXH
18 Chư Sê: Công tác cải cách hành chính quý I/2020 đạt được những kết quả tích cực 13/03/2020
     Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND huyện Chư Sê quý I/2020 cho thấy: Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tất cả các lĩnh vực: 380 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn 235 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 61,8% ( không có hồ sơ giải quyết quá hạn); Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn 145 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 42,2%.
19 ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC TẠI HUYỆN CHƯ SÊ 12/03/2020
    Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020, trong 3 ngày từ ngày 09 đến ngày 11/3/2020, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai do đồng chí Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại huyện Chư Sê. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc huyện, lãnh đạo Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện huyện Chư Sê…
20 Miễn phí các cuộc gọi đến 113, 114,115 09/03/2020
     Người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất gọi đến các số dịch vụ khẩn cấp (113, 114, 115) được miễn phí.
21 Gia Lai: Ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “ Đã uống rượu, bia không lái xe” 09/03/2020      UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “ Đã uống rượu, bia không lái xe”.
22 Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020 09/03/2020     UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số: 383/KH –UBND ngày 26/2/2020 triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020
23 Gia Lai: Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trước ngày 31/12/2020 18/02/2020
     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 273/UBND-CNTT ngày 17/02/2020 về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện
24 Chư Sê: Triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công 11/02/2020
     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số: 179/UBND-CNTT, ngày 05/2/2020 về việc triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công.
25 Gia Lai: Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và không qua dịch vụ bưu chính công ích 06/01/2020
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 
26 1184/QĐ-UBND 30/12/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI TẢI TẠI ĐÂY!
27 Quyết Định công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI 30/12/2019 TẢI TẠI ĐÂY
28 Triển khai Cổng thông tin kết nối khách hàng vay 25/12/2019
      Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 4437/VP-KTTH ngày 24/12/2019 về việc triển khai cổng thông tin kết nối khách hàng vay
29 Gia lai: Tập huấn chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 16/12/2019      Vừa qua, tại khách sạn Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia lai đã tổ chức khóa tập huấn chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019. Tham gia khóa tập huấn có 181 học viên là lãnh đạo, thư ký, thành viên Ban chỉ đạo ISO và công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
30 Huyện Chư Sê: Bảo hiểm xã hội thay đổi nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính sang Bưu điện huyện. 06/12/2019
     Bảo hiểm xã hội huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 107/TB-BHXH ngày 02/12/2019 thông báo về việc chuyển tiếp nhận và trả kết quả TTHC sang bộ phận tiếp nhận tiếp và trả kết quả huyện 
31 Gia Lai: Kê hoạch xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 29/11/2019
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa hành quyết định số: 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021.
32 Chư Sê: Triển khai giải pháp sử dụng Biên lai/hóa đơn điện tử 29/11/2019
    Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành công văn số 2114/UBND-CNTT về việc Triển khai giải pháp sử dụng Biên lai/hóa đơn điện tử của VNPT Gia Lai
33 Chư Sê: Triển khai thực hiện Đề án “ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 -2025” 27/11/2019
     UBND huyện Chư Sê vừa ban hành kế hoạch số 152 Triển khai thực hiện Đề án “ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 -2025” trên địa bàn huyện
34 Gia Lai: Triển khai sử dụng phần mềm “ Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai 27/11/2019
     Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa hành công văn số: 1497/STTTT ngày 20/11/2019 về việc triển khai sử dụng phần mềm“ Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
35 Gia Lai: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục 27/11/2019
     Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 1966/SGD&ĐT về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
36 Chư Sê: Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông 19/11/2019
     Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2019, sáng 16-11-2019, Ban An toàn giao thông huyện Chư Sê đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 5 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
37 Chư Sê: Triển khai “ tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2019 19/11/2019
     Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Chư Sê vừa ban hành Kế hoạch số 157/KH –BCĐ, ngày 15/11/2019, triển khai “ tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2019
38 Huyện Chư Sê: tích cực nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 04/11/2019
     Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo, UBND huyện Chư Sê đã tích cực chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung:
39 Xuất khẩu lao động được vay ưu đãi hơn 100 triệu đồng 31/10/2019
     Từ ngày 8-11 tới đây, người đi làm việc ở nước ngoài có thể được vay vốn trên 100 triệu đồng (thay vì trên 50 triệu đồng như trước đây).
40 Xã Dun: Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực 31/10/2019
     Theo số liệu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND xã Dun cho thấy: tỷ lệ thủ tục hành chính ( TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đưa vào xử lý trên phần mềm một cửa điện tử của 15 xã, thị trấn là 134/188 TTHC
41 Một số chính sách mới sẽ có hiệu lực tháng 11/2019 31/10/2019
Trong tháng 11/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ có hiệu lực:
42 Chư Sê: Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng năm 2019 18/10/2019
     Chiều ngày 17-10-2019, huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị
43 Gia Lai: Kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính tại bộ phận một cửa 12/10/2019
     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2197/UBND-NC về việc tăng cường kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa
44 UBND huyện Chư Sê: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng họp không giấy tờ VNPT – eCabinet 10/10/2019
     Sáng ngày 9/10/2019, UBND huyện Chư Sê tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng họp không giấy tờ do Trung tâm kinh doanh VNPT – Gia Lai cung cấp. Dự buổi tập huấn có Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
45 Đoàn giám sát Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại xã Ia Hlốp 10/10/2019
     Chiều ngày 04-10-2019, đoàn giám sát của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Chư Sê do ông Lương Xuân Bắc – Trưởng ban Ban kinh tế - xã hội làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát về kết quả công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Ia Hlốp đến năm 2018
46 Công tác xuất khẩu lao động ở huyện Chư Sê đạt nhiều kết quả tích cực 04/10/2019
     Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, thời gian qua công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo thống kê, đến nay toàn huyện có 85 trường hợp  xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đạt 73,68% kế hoạch.  Các trường hợp xuất khẩu lao động tập trung chủ yếu tại thị trường Ả rập Xê út. Địa phương có số lao động tham gia xuất khẩu nhiều là các xã AlBá, Chư Pơng, Ayun, Ia Pal và xã Dun. Việc đi xuất khẩu lao động đã tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
47 Huyện Chư Sê đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng. 02/10/2019
     Hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện có 28 thành viên, với 28 báo cáo viên. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật với 255 thành viên. Từ đầu năm đến nay các xã, thị trấn trong huyện đã phối hợp tổ chức được trên 171 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật tại cộng đồng dân cư với trên 15.000 lượt người tham gia. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Luật nghĩa vụ quân sự, luật quốc phòng, luật hòa giải cơ sở, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai và 1 số nội dung về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em…. 
48 Chư Sê: Công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả tích cực 02/10/2019
     Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính đó là cách làm hiệu quả được huyện Chư Sê triển khai thực hiện thời gian qua. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và “ Một cửa liên thông” đa số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn theo đúng quy định
49 Xã Ia Tiêm: tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn 26/09/2019
     Vừa qua, Đoàn xã Ia Tiêm phối hợp với Tư pháp xã và Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại làng Bông (xã Ia Tiêm).  
50 Chư Sê tổ chức phiên giao dịch giúp người lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm 25/09/2019
     Thời gian qua,  do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng  hạn kéo dài làm thiệt hại đến sản lượng, năng suất cây trồng như hồ tiêu, cà phê…. Bên cạnh đó giá cả các mặt hàng nông sản giảm mạnh làm cho đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn, tình trạng lao động nông thôn thiếu việc làm.  Để giúp người dân có việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, huyện Chư Sê đã chỉ đạo các cấp, các ngành, tận dụng mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nhất việc liên kết phối hợp với các doanh nghiệp, Trung tâm giới thiệu việc làm của Tỉnh giải quyết việc làm cho lao động tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
     Bà Vũ Thị Hà – Phó trưởng phòng LĐTB và  XH huyện cho biết: “Qua công tác quản lý về con người, về lao động, việc làm đến thời điểm này số người nằm trong độ tuổi lao động hơn 40.000 người, số người không có việc làm thường xuyên hiện nay đang có xu hướng tăng cao. Chính vì vậy để giải quyết việc làm cho người lao động tạo, phòng LĐTB và XH huyện đã tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Gia Lai tổ chức phiên giao dịch việc làm 2019 nhằm kết nối thông tin giữa doanh nghiệp có nhu cầu về lao động với nhu cầu tìm kiếm việc làm người lao động. Tại phiên giao dịch này có hơn 40 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có nhu cầu lao động và hơn 150 người có nhu cầu tìm việc làm tham gia. Qua phiên giao dịch này có thể đánh giá được người lao động ý thức việc làm để tạo ra thu nhập để phát triển kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo cho gia đình”.
51 Phòng Tư pháp huyện Chư Sê: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2019 24/09/2019
     Thực hiện kế hoạch số 05/KH-PBGDPL ngày 04/9/2019 của Phòng Tư pháp huyện Chư Sê về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt III, vừa qua Phòng Tư pháp huyện Chư Sê đã phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đợt III năm 2019 cho cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể và hệ thống chính trị thôn, làng trên địa bàn xã
52 Tài liệu CCHC sơ kết 9 tháng năm 2019 13/09/2019 TẢI TẠI ĐÂY
53 Chư Sê: Chủ động rà soát, nâng cao kết quả đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử hai cấp năm 2019 23/08/2019       Để nâng cao kết quả đánh giá, xếp hạng chính quyền điện tử hai cấp năm 2019 trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội sung sau
54 Huyện Chư Sê: nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 13/08/2019      Thời gian qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện được duy trì và thực hiện theo đúng quy hoạch của pháp luật góp phần quan trọng làm ổn định tình hình an chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện
55 741/QĐ-UBND 29/07/2019 Quyết định về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai TẢI TẠI ĐÂY!
56 Xã Ia Blang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa 24/07/2019        Với quan điểm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính là góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Ia Blang luôn chú trọng thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả
57 Huyện Chư Sê đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính 23/07/2019        Trong thời gian qua huyện Chư Sê đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng nhân dân. Đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” từ huyện đến cơ sở đều thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, công khai hóa các quy trình, hồ sơ, thủ tục giải quyết công việc và công khai niêm yết các loại phí, lệ phí theo đúng quy định. Đồng thời, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” được duy trì thường xuyên trong các ngày làm việc theo giờ hành chính. Hiện nay bộ phận “một cửa” của huyện đã được trang bị hệ thống phần mềm và triển khai hệ thống “một cửa điện tử liên thông”.
58 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019 01/07/2019 (Chinhphu.vn) - Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; từ 1/7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.
59 Khai trương chuyển bộ phận một cửa UBND huyện sang Bưu điện huyện Chư Sê 21/06/2019          Sáng ngày 20/6/2019, UBND huyện Chư Sê phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai trương chuyển bộ phận một cửa UBND huyện Chư Sê sang trụ sở Bưu điện huyện Chư Sê. Dự lễ có đồng chí Lê Đình Huấn- Phó bí thư thường trực Huyện uỷ, Kpui H’BLê - Phó chủ tịch UBND huyện Chư Sê; ông Lê Bá Ngọc – Giám đốc Bưu điện tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện Chư Pưh, Chư Prông, Đức Cơ
60 629/QĐ-UBND 06/06/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quền giải quyết của UBND các huyện , thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY!
61 615/QĐ-UBND 05/06/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY!
62 546/QĐ-UBND 15/05/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn TẢI TẠI ĐÂY!
63 383/QĐ-UBND 05/03/2019 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố TẢI TẠI ĐÂY!
64 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã Dun 06/05/2018 TẢI TẠI ĐÂY!
65 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã IaBlang 06/05/2018 TẢI TẠI ĐÂY!
66 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã Bơ Ngoong 25/03/2018 TẢI TẠI ĐÂY
67 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã IaHlốp 01/03/2018 TẢI TẠI ĐÂY!
68 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã Chư Pơng 01/03/2018 TẢI TẠI ĐÂY!
69 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã IaKo 14/02/2018 TẢI TẠI ĐÂY!
70 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã KongHtok 30/01/2018 TẢI TẠI ĐÂY
71 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã IaTiêm 25/01/2018 TẢI TẠI ĐÂY
72 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã HBông 25/01/2018 TẢI TẠI ĐÂY
73 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã Al Bá 25/01/2018 TẢI TẠI ĐÂY
74 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã Ayun 25/01/2018 TẢI TẠI ĐÂY
75 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã Bair maih 03/01/2018 TẢI TẠI ĐÂY!
76 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã IaGlai 25/07/2017 TẢI TẠI ĐÂY!
77 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Thị trấn Chư Sê 24/07/2017 TẢI TẠI ĐÂY!
78 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 xã IaPal 07/07/2017
TẢI TẠI ĐÂY!
79 Quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai 08/03/2017 Quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. VUI LÒNG TẢI TẠI ĐÂY!
80 Quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội 08/03/2017 Quy trình thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội. VUI LÒNG TẢI TẠI ĐÂY!
81 QUY TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI ĐƯỢC PHÉP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 08/02/2017 QUY TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI ĐƯỢC PHÉP CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN. VUI LÒNG TẢI TẠI ĐÂY!
82 DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN 02/01/2017 DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN. VUI LÒNG TẢI TẠI ĐÂY!
83 V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 17/11/2016 TẢI TẠI ĐÂY

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.