CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Công chức, viên chức > Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

1.1. Trình tự thực hiện
a. Quy định chung
Bước 1. Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ cấp huyện trong thời gian ít nhất là 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện ra thông báo xét tuyển công khai (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thủ tục, thành phần nội dung của hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn, giải thích cụ thể đầy đủ một lần để người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lời rõ không nhận hồ sơ nếu không đúng quy định.
Bước 3. Từ thời điểm hết hạn nhận hồ sơ, ít nhất là 10 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc lập Hội đồng xét tuyển hoặc giao phòng Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng (sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ).
Bước 4. Sau thời hạn ít nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố danh sách những người đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển; đồng thời tổ chức hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh.
Bước 5. Tổ chức triển khai xét tuyển theo quy định.
Bước 6. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả của Hội đồng xét tuyển hoặc phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả xét tuyển của từng người dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.
Bước 7. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai kết quả người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo (đây là thời hiệu phúc khảo).
Bước 8. Trường hợp có đơn phúc khảo thì thành lập Ban phúc khảo để tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo. Sau khi có kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng xét tuyển hoặc phòng Nội vụ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng.
Nếu không có đơn phúc khảo, Hội đồng xét tuyển hoặc phòng Nội vụ báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng theo quy định.
Bước 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển. Nội dung thông báo ghi rõ thời gian người trúng tuyển nhận quyết định tuyển dụng.
Bước 10. Ra quyết định tuyển dụng và nhận việc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tuyển dụng trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng.
Trong thời gian chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng phải nhận việc (trừ trường hợp quyết định tuyển dụng ghi thời gian khác). Người trúng tuyển có lý do hợp lý chính đáng, có đơn gia hạn khi kết thúc thời gian nhận việc nhưng không được quá 30 ngày. Nếu không nhận việc sau thời gian quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hủy quyết định tuyển dụng.
b. Trường hợp tuyển dụng Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
Bước 1. Người dự tuyển nộp hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ người dự tuyển, các tiêu chuẩn, điều kiện quy định; đồng thời đối chiếu với quy hoạch đã được phê duyệt.
Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị tuyển dụng, gửi kèm hồ sơ để Sở Nội vụ kiểm tra có ý kiến thống nhất trước khi tuyển dụng.
Bước 4. Trên cơ sở văn bản thống nhất của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai tuyển dụng theo quy định.
Bước 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm theo đúng quy định.
1.2. Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai công tác xét tuyển theo quy trình quy định và thông báo đầy đủ, kịp thời đến người dự tuyển để phối hợp thực hiện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ dự tuyển
a. Quy định chung
- Về thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin dự tuyển công chức cấp xã có cam kết công tác lâu dài tại nơi dự tuyển;
+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu do Sở Nội vụ phát hành), yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định (không được để trống); có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Bản photocoppy các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người mới thi tốt nghiệp trong năm dự tuyển); Kết quả học tập (học bạ hoặc bảng điểm); Sổ hộ khẩu gia đình; Giấy khai sinh; Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan khác theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên;
+ Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Trường hợp có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì gửi kèm diễn biến đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.
+ Bì thư dán tem (03 bì), ghi rõ địa chỉ người dự tuyển hoặc địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất; 02 ảnh cỡ 4x6.
Hồ sơ dự tuyển phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xoá, đựng trong phong bì 24 cm x 34 cm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
b. Đối với trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
- Về thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin dự tuyển công chức cấp xã có cam kết công tác lâu dài tại nơi dự tuyển;
+ Quyết định phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền;
+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu do Sở Nội vụ phát hành), yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định (không được để trống); có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Bản photocoppy các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người mới thi tốt nghiệp trong năm dự tuyển); Sổ hộ khẩu gia đình; Giấy khai sinh; Chứng chỉ tin học A trở lên;
+ Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Trường hợp có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì gửi kèm diễn biến đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định;
+ Bì thư dán tem (03 bì), ghi rõ địa chỉ người dự tuyển hoặc địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất; 02 ảnh cỡ 4x6.
Sau khi tuyển dụng, bổ nhiệm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bổ sung, củng cố hồ sơ theo quy định.
Hồ sơ dự tuyển phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xoá, đựng trong phong bì 24 cm x 34 cm.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Sở Nội vụ có ý kiến thống nhất, 01 bộ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, theo dõi).
1.4. Thời gian giải quyết
Tối đa không quá 150 ngày, kể từ ngày ra thông báo tuyển dụng đến khi nhận việc theo quyết định tuyển dụng.
Riêng việc tuyển dụng Trưởng Công an xã, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thời gian tối đa không qua 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân tham gia dự tuyển đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh