CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Kinh tế Hợp tác > Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 • Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất. Công chức cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho chủ trang trại.
- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
 • Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
 • Hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu;
2. Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp;
3. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại (trường hợp thay đổi tên chủ trang trại).
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ
 • Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do UBND cấp xã chuyển đến.
 • Cơ quan thực hiện TTHC
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất.
 • Đối tượng thực hiện
- Cá nhân
- Tổ chức
 • Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu
 • Phí, lệ phí
Không                                                                 
 • Kết quả
Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
 • Yêu cầu hoặc điều kiện
Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong trường hợp : Thay đổi tên chủ trang trại; Thay đổi về lĩnh vực sản xuất của trang trại, đồng thời phải thỏa mãn điều kiện sau:
1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt các điều kiện:
 - Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 2,1 ha.
- Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.
2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;
3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.
 • Căn cứ pháp lý của TTHC
Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.