CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Lâm nghiệp > Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đôi với công trình lâm sinh thuộc dự án

Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đôi với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) BNN-GLA-288289 (mới)

TẢI TẠI ĐÂY
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.