CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Văn hóa
Tổng cộng có: 24 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân
2 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
3 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
4 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
5 Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
6 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
7 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
8 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đỉnh (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đỉnh (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
11 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)
12 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
13 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đỉnh (thẩm quyền của UBND cấp huyện)
14 Thủ tục công nhận “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
15 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
16 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn vănh hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
17 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
18 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
19 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
20 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
21 Thủ tục xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa
22 Thủ tục xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm
23 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá hàng năm
24 Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.