CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Văn hóa > Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân

5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  1. Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với số lượng vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện.
2. Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa.
3. Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn thông.
4. Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện:
a) Người đứng tên thành lập thư viện phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh vực thư viện.
b) Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp trung cấp thư viện hoặc tương đương. Nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác thì phải được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tương đương trình độ trung cấp thư viện.
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Đơn đăng ký hoạt động thư viện. 01  
  Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có.   01
  Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú. 01  
  Nội quy thư viện. 01  
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ hoặc gửi qua đường bưu điện. Tổ chức/cá nhân ½ ngày Theo mục 5.2
B2 Tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ Giấy biên nhận
B3 Trình lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý. Trưởng phòng VH&TT  
B4 Thẩm định hồ sơ:
  • Thẩm định chuyên môn.
  • Thẩm định về pháp lý.
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển theo các bước tiếp theo.
Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho công dân để xem xét, bổ sung lại hồ sơ.
Công chức phòng VH&TT 01 ngày  
 
 
 
B5 Tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất theo quy định. ½ ngày Biên bản kiểm tra
B6 Tổng hợp kết quả thẩm tra, kèm theo hồ sơ của tổ chức/công dân trình lãnh đạo phòng ½ ngày  
B7 Kiểm tra nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu chuyển lại chuyên viên xử lý.
- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, ký vào văn bản liên quan.
Lãnh đạo phòng VH&TT Giấy chứng nhận
B8 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu và vào sổ, chuyển kết quả về bộ phận một cửa. Công chức phòng VH&TT ½ ngày Sổ theo dõi TN&TKQ
B9 Trả kết quả cho tổ chức/công dân. Bộ phận TN&TKQ
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Pháp lệnh thư viện năm 2000.
- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.
- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.