CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Văn hóa > Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa

Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa

5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Được tặng danh hiệu khu dân cư văn hoá trong 05 năm liên tục quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP  ngày 17/9/2019 của Chính phủ và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Văn bản đề nghị xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hoá của UBND cấp xã (kèm theo Danh sách các khu dân cư đủ điều kiện). 01  
  Bản sao Quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá trong  05 năm liên tục. 01  
  Biên bản họp bình xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 10). 01  
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND huyện
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện. Tổ chức/cá nhân  
 
 
½ ngày
 
 
 
Theo mục 5.2
 
B2 Tiếp nhận, kiểm tra đầu mục hồ sơ, ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Công chức tiếp nhận hô sơ bộ phận TN&TKQ Giấy biên nhận
B3 Chuyển hồ sơ cho phòng VH&TT huyện.   Văn bản công nhận
B4 Trình lãnh đạo phòng VH&TT phân công cán bộ thụ lý hồ sơ.
 
Trưởng phòng VH&TT
B5 Công chức được phân công xem xét và tiến hành.
- Thẩm định hồ sơ:
 + Thẩm định tính chuyên môn;
+ Thẩm định tính pháp lý:
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu chuyển sang các bước tiếp theo
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, thì tham mưu văn bản UBND huyện trả lời cho tổ chức/cá nhân nêu rõ lý do.
Công chức phòng VH&TT  
02 ngày
 
 
 
Biên bản
 
 
 
B6 Phối hợp với phòng Nội vụ đề nghị  họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng   03 ngày Văn bản
B7 Lập tờ trình thẩm định, kèm theo hồ sơ của tổ chức/cá nhân trình lãnh đạo phòng ký gửi UBND huyện.   ½ ngày
 
B8  
Lãnh đạo phòng VH&TT xem xét ký tờ trình, trình UBND.
Trưởng phòng VH&TT  
½ ngày
 
Tờ trình
B9 Lãnh đạo UBND huyện xem xét tặng giấy khen Lãnh đạo UBND huyện 01 ngày Giấy khen
B10 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu và vào sổ, chuyển kết quả về bộ phận một cửa Công chức phòng VH&TT ½ ngày Sổ theo dõi TN&TKQ
B11  
Trả kết quả cho tổ chức/công dân
Bộ phận TN&TKQ
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Luật thi đua khen thưởng và các văn bản sửa đổi bổ sung.
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”;
-  Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 02 TTHC trong lĩnh vực văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết  của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.