CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Lễ hội > Thông báo tổ chức Lễ hội

Thông báo tổ chức Lễ hội

5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp huyện được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày.
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  - Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;
- Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
- Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
- Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
- Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
01  
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận TN&TKQ cấp huyện
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện Tổ chức/cá nhân 1 ngày Theo mục 5.2
B2 Tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả Công chức tiếp nhận hồ sơ bộ phận một cửa UBND huyện Giấy biên nhận
B3 Chuyển hồ sơ cho phòng Văn hóa và Thông tin  
B4 Trình lãnh đạo phòng xem xét và  phân công cán bộ thụ lý Trưởng phòng VH&TT Văn bản phân công
B5 Cán bộ được phân công xem xét và tiến hành:
Thẩm định hồ sơ:
Thẩm định chuyên môn
Thẩm định về pháp lý
Tiến hành kiểm tra thực tế và các điều kiện hoạt động
Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì lập biên bản xác nhận
Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tham mưu UBND huyện trả lời cho tổ chức, công dân và nêu rõ lý do
Công chức phòng VH&TT 05 ngày  
 
 
 
B6 Lập tờ trình thẩm định, kèm theo hồ sơ của tổ chức/công dân trình lãnh đạo phòng ký gửi UBND huyện 01 ngày Dự thảoTờ trình
B7 Lãnh đạo phòng VH&TT xem xét ký tờ trình trình UBND huyện Trưởng phòng VH&TT Tờ trình
B8 Lãnh đạo UBND huyện xem xét Cấp giấy chứng nhận Lãnh đạo UBND huyện 02 ngày Giấy chứng nhận
B9 Tiếp nhận kết quả, đóng dấu và vào sổ, chuyển kết quả về bộ phận một cửa Công chức phòng VH&TT 1 ngày Sổ theo dõi và trả kết quả
B10 Trả kết quả cho tổ chức/công dân Bộ phận TN&TKQ
5.8 Cơ sở pháp lý
  - Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
- Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực Lễ hội tại Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia lai
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.