CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 15 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Mua hóa đơn lẻ
2 Mua quyển hóa đơn
3 Quyết định bán tài sản công
4 Quyết định tiêu hủy tài sản công
5 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại
6 Tham toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
7 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ
8 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công
9 Quyết định điều chuyển tài sản công
10 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
11 Quyết định thanh lý tài sản công
12 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước
13 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 31 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
14 Quyết định thuê tài sản hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
15 Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.