CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 8 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 1
2 Giám định hiện trạng công trình xây dựng
3 Cấp giấy chứng nhận số nhà
4 Cấp giấy phép quy hoạch
5 Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động - trạm BTS loại 2
6 Phê duyệt phương án phá dỡ công trình, nhà ở riêng lẻ
7 Thẩm định đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn)
8 Thẩm định nhiệm vụ - dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu chức năng của đô thị; Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.