CHUYÊN MỤC

Cấp giấy chứng nhận số nhà

 • Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, thị trấn.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận, viết giấy biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung. UBND phường, thị trấn chuyển đơn đến UBND cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận số nhà.
- Bước 3: UBND cấp huyện chuyển Giấy chứng nhận số nhà cho UBND phường, thị trấn để cấp phát; người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường, thị trấn.
 • Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
 • Hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận biển số nhà.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 • Cơ quan thực hiện TTHC
1.Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
2.Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý đô thị (thị xã, thành phố); phòng Kinh tế - Hạ tầng (huyện).
3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị (thị xã, thành phố); phòng Kinh tế - Hạ tầng (huyện).
4. Cơ quan phối hợp: UBND phường.
 • Đối tượng thực hiện
- Cá nhân                                                              
- Tổ chức                                                                  
 • Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
 • Phí, lệ phí
Chưa quy định
 • Kết quả
Giấy chứng nhận số nhà.
 • Yêu cầu hoặc điều kiện
Không
 • Căn cứ pháp lý của TTHC
- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/03/2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.