CHUYÊN MỤC

Cấp giấy phép quy hoạch

 • Trình tự thực hiện
- Bước 1: Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch đầu tư xây dựng công trình. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận, viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.
- Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
 • Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
 • Hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
2. Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
3. Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;
4. Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;
5. Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.
* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
 • Thời hạn giải quyết
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép).
 • Cơ quan thực hiện TTHC
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị (thị xã, thành phố); phòng Kinh tế - Hạ tầng (huyện).
 • Đối tượng thực hiện
- Cá nhân                                                               
- Tổ chức                                                                  
 • Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không                                                                 
 • Phí, lệ phí
Bộ tài chính chưa quy định                                                            
 • Kết quả
Giấy phép quy hoạch
 • Yêu cầu hoặc điều kiện
Chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án.
 • Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.