CHUYÊN MỤC

1.jpg
Tổng cộng có: 31 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
2 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
3 Cấp bản sao từ sổ gốc
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
5 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
6 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
7 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
8 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
9 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
10 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
12 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
13 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
14 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
15 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
16 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
17 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
18 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
19 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
20 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
21 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
22 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
23 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
24 Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý
25 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
26 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
27 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
28 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
29 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý
30 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
31 Yêu cầu trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.