CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Thủ tục hành chính > Cấp Huyện > 7. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tổng cộng có: 40 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 100. Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
2 101. Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
3 102. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
4 103. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
5 104. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
6 105. Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
7 106. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
8 107. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trong trung học cơ sở
9 108_Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
10 109. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở
11 110. Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
12 111. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
13 112. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
14 113. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
15 74. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục
16 75. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
17 76. Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại
18 77. Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
19 78. Giải thể trường trung học cơ sở ( theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
20 79. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
21 80. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
22 81. Sáp nhập, chia, tách trường PTDT bán trú
23 82. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
24 83. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
25 84. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
26 85. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
27 86. Sáp nhập, chi tách trường tiểu học
28 87. Giải thể trường tiểu học( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
29 88. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
30 89. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
31 90. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở
32 91. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
33 92. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
34 93. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục BGD-GLA-285379
35 94. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
36 95.Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
37 96. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
38 97. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
39 98. Quy trình đánh giá, xếp hoại “ Cộng đồng học tập” cấp xã
40 99. Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.