CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tổng cộng có: 40 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
2 Giải thể trường trung học cơ sở ( theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
4 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở
5 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục
6 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
7 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
8 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
9 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục BGD-GLA-285379
10 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
11 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
12 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
13 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
14 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
15 Cho phép trường trung học sơ sở hoạt động trở lại
16 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập
17 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập
18 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
19 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
21 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
22 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
23 Giải thể trường tiểu học( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
24 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
25 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
26 Quy trình đánh giá, xếp hoại “ Cộng đồng học tập” cấp xã
27 Sáp nhập, chi tách trường tiểu học
28 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
29 Sáp nhập, chia, tách trường PTDT bán trú
30 Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
31 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở
32 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
33 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
34 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
35 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
36 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục
37 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trong trung học cơ sở
38 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
39 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
40 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.