CHUYÊN MỤC

1.jpg
Cải cách hành chính > Thủ tục hành chính > Cấp Huyện > 8. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Tổng cộng có: 24 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 114. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
2 115. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
3 116. Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
4 117. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
5 118. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
6 119. Đăng ký hợp tác xã
7 120. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
8 121. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
9 122. Đăng ký khi hợp tác xã chia
10 123. Đăng ký khi hợp tác xã tách
11 124. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
12 125. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
13 126. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
14 127. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
15 128. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
16 129. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
17 130. Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
18 131. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
19 132. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
20 133. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện
21 134. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
22 135. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
23 136. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
24 137. Giải thể tự nguyện hợp tác xã

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.