CHUYÊN MỤC

1.jpg
Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
Tổng cộng có: 24 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
2 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
3 Đăng ký hợp tác xã
4 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
5 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
6 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
9 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
10 Đăng ký khi hợp tác xã chia
11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
13 Đăng ký khi hợp tác xã tách
14 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
16 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
17 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã
18 Giải thể tự nguyện hợp tác xã
19 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
20 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
21 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
22 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
23 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
24 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.