CHUYÊN MỤC

1.jpg
Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực xây dựng
Tổng cộng có: 14 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế
2 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn
3 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
4 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo dự án
5 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng
6 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến
7 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ
8 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
9 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến trong đô thị
10 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng
11 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
12 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
13 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện theo phân cấp
14 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.