CHUYÊN MỤC

1.jpg
Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Công thương
Tổng cộng có: 7 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
2 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
3 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
5 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
6 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
7 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.