CHUYÊN MỤC

1.jpg
Cải cách hành chính > Thủ tục hành chính > Cấp Huyện > 17. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
Tổng cộng có: 7 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 214. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
2 215. Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
3 217. Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến
4 218. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng thành tích theo đợt, chuyên đề
5 219. Thủ tục tặng Giấy khen của CT UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
6 220. Thủ tục tặng giấy khen của CT UBND huyện về khen thưởng đối ngoại
7 221. Thủ tục tặng giấy khen của CT UBND huyện về khen thưởng đối ngoại

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.