CHUYÊN MỤC

1.jpg
Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Tổng cộng có: 18 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã
2 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
3 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
4 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
5 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
6 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
7 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
8 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
9 Thủ tục đổi tên hội
10 Thủ tục đổi tên quỹ
11 Thủ tục hội tự giải thể
12 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
13 Thủ tục quỹ tự giải thể
14 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
15 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
16 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
17 Thủ tục thành lập hội
18 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.