CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > TTHC Cấp Huyện > Lĩnh vực Tổ chức bộ máy > Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

 • Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ xin công nhận Ban vận động thành lập hội tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  UBND cấp huyện.
- Bước 2: Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Bước 3: Cá nhân xuất trình giấy biên nhận, nhận kết quả hoặc văn bản từ chối (nêu rõ lý do) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.
 • Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
 • Hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;
2. Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.
* Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)
 • Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Cơ quan thực hiện TTHC
1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
3. Cơ quan phối hợp (nếu có): các Phòng, ban, đơn vị liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
 • Đối tượng thực hiện
Tổ chức,  công dân Việt Nam
 • Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
 • Phí, lệ phí
Không
 • Kết quả
Quyết định hành chính
 • Yêu cầu hoặc điều kiện
Không
 • Căn cứ pháp lý của TTHC
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.