CHUYÊN MỤC

1.jpg
Cải cách hành chính > Thủ tục hành chính > Cấp xã > 12. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Tổng cộng có: 6 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 115. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
2 116. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
3 117. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
4 118. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
5 119. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
6 120. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.