CHUYÊN MỤC

1.jpg
Tổng cộng có: 45 thủ tục
STT Tên thủ tục
1 26. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 27. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 28. Thủ tục đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú đối với người chết có đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai
4 29_Đăng ký khai sinh
5 30_Đăng ký khai tử
6 31_Đăng ký khai sinh lưu động
7 32. Đăng ký khai tử lưu động
8 33_Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
9 34_Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
10 35_Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
11 36_Đăng ký giám hộ
12 37_Đăng ký chấm dứt giám hộ
13 38. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
14 39_Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
15 40_Đăng ký lại khai sinh
16 41_Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
17 42_Đăng ký lại khai tử
18 43_Cấp bản sao trích lục hộ tịch
19 44_Đăng ký kết hôn lưu động
20 45_Đăng ký nhận cha, mẹ, con
21 46_Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
22 47. Đăng ký kết hôn lưu động
23 48_Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
24 49_Đăng ký lại kết hôn
25 50. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
26 51. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
27 52. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
28 53. Cấp bản sao từ sổ gốc
29 54. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
30 55. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
31 56. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
32 57. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
33 58. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
34 59. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
35 60. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
36 61. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
37 62. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
38 63. Chứng thực di chúc
39 64. Thủ tục công nhận hòa giải viên
40 65. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
41 66. Thủ tục thôi làm hòa giải viên
42 67. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
43 68. Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
44 69. Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật
45 70. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.