CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính
Tỉnh Gia Lai: Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nă...
Tỉnh Gia Lai: Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Gia Lai


Gia Lai: Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Gia Lai: Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kê hoạch số 2475/KH-UBND ngày 17/12/2020, về việc Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết...

Gia Lai: Công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giá...
Gia Lai: Công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 18/12/2020, về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai: cung cấp 8 dịc...
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai: cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

     Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 184/TB-SNNPTNT ngày 18/12/2020 về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải...

Chư Sê: Năm 2020 tỷ lệ hồ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tăng 82%
Chư Sê: Năm 2020 tỷ lệ hồ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tăng 82%

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành văn bản số 2221/ UBND-CNTT ngày 09/12/2020 về việc Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV năm 2020


Chư Sê tổng kết công tác CCHC năm 2020
Chư Sê tổng kết công tác CCHC năm 2020

     Theo báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Sê đã ban hành nhiều văn bản trọng tâm để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương...

Chư Sê: Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành tr...
Chư Sê: Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành trong các cơ quan, đơn vị

     Trong những năm qua UBND huyện Chư Sê đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác điều hành, quản lý, đầu tư và sử dụng hiệu...

Chư Sê: Năm 2020 tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tăn...
Chư Sê: Năm 2020 tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tăng 37.8%

     Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê vừa ban hành Báo cáo số 629/BC-UBND ngày 03/12/2020 Báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích huyện Chư Sê năm 2020.

Gia Lai: Công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung để thực...
Gia Lai: Công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung để thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

     Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 02/12/2020, về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của...

Gia Lai: Công bố 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính b...
Gia Lai: Công bố 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố

    Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 20/11/2020, về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >| 

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Trần Văn Lam -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.