CHUYÊN MỤC

Cải cách hành chính > Tin Cải cách hành chính > Gia Lai: Triển khai sử dụng phần mềm “ Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải

Gia Lai: Triển khai sử dụng phần mềm “ Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

27/11/2019

     Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai vừa hành công văn số: 1497/STTTT ngày 20/11/2019 về việc triển khai sử dụng phần mềm“ Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.


     Theo đó, để đưa phần mềm vào sử dụng hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: Triển khai sử dụng phần mềm “ Một cửa điện tử dùng chung” trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các sở, ban ngành ( liên quan); UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện; Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp xã.
      Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng đưa ra một số lưu ý khi sử dụng phần mềm “ Một cửa liên thông” đối với các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật phiên bản mới cho hệ thống “ Một cửa điện tử liên thông” và hệ thống “ Quản lý văn bản và điều hành” để đảm bảo phiên bản tại đơn vị sử dụng là mới nhất; UBND cấp huyện quán triệt cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai đúng thủ tục, quy trình đã được quy định, hướng dẫn đào tạo…
BT: Huy Hoàng

Other

Copyright © 2015 UBND huyện Chư Sê
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Đương -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện Chư Sê
Địa chỉ: 761 Hùng Vương - Chư Sê
Điện thoại: (0269)3851781 - Fax: (0269)3851781 - Email:ubndchuse@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 14 tháng 07năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.